I vores undersøgelse af 13.000 ejerledere fremgår det, at to tredjedele af alle de adspurgte ejerledere har overvejet, hvad der skal ske med virksomheden i forbindelse med generationsskifte, men kun en tredjedel har lagt en plan. Den manglende planlægning kan hænge sammen med, at 60 procent af ejerlederne ikke anser exitplanlægning for presserende, selvom det kan tage op til ti år at planlægge og gennemføre et generationsskifte eller forberede virksomheden til et ejerskifte.

De største udfordringer omkring ejerskifte  

Planlægningen af ejerskifte kan være svær at tage hul på. I vores undersøgelse af 13.000 ejerledere viser det sig, at to ud af fem ejerledere, der vil overdrage deres virksomhed inden for to år, endnu ikke har en klar plan. Planlægningen af det personlige exit og virksomhedens overdragelse til næste generation eller nye ejere handler om at finde svar på nogle grundlæggende spørgsmål.

1: Får vi den rette rådgivning?

I vores undersøgelse svarer 51 procent af ejerlederne, at de er i dialog med rådgivere omkring ejerskiftet. Samtidigt ved vi, at det ved planlægning af et ejerskifte, er vigtigt at involvere familien, rådgivere og/eller bestyrelsen. Både for at sikre, at alle aspekter af fremtidsplanlægningen er belyst, og at der er flere til at løfte opgaverne, så planlægningen ikke bare bliver ved snakken.

2: Har vi en klar og bæredygtig exitmodel?

Hvad skal der ske med virksomheden efter ejerlederens exit – Skal den generationsskiftes eller sælges? Skal der nye investorer ind, eller måske en ny direktør? Det er vigtigt at vælge den ejerskiftemodel, der passer bedst til både ejerlederen og virksomheden, men valget af denne kan være en stor udfordring, når det kommer til planlægning af virksomhedens fremtidige bæredygtighed.

3: Hvem skal overtage ledelsen?

Ejerledede virksomheder har ofte en stærk værdibaseret og synlig ledelse, og virksomhedens succes bygger i flere tilfælde derpå. Vores forskning viser, at omkring halvdelen af ejerledede virksomheder ikke har udpeget en efterfølger på trods af, at det er en vigtig og stor opgave at få overdraget ledelsen på rette vis, og ikke mindst til den rette person.

Ejerstrategi-kortet

På baggrund af de problemstillinger forskningen belyser, har Center for Ejerledede Virksomheder udviklet værktøjet ”Ejerstrategi-kortet”.  Ejerstrategi-kortet er et gratis online værktøj til planlægning af virksomhedens fremtidige ejer- og lederskab, og kan tilgås på www.ejerstrategi-kortet.dk. Ejerstrategi-kortet måler to parametre i ejerledede virksomheder: ejerresourcer og ejerudfordringer. Ejerresourcer er de unikke bidrag, ejerlederen forsyner virksomheden med, f.eks. stærke kunderelationer eller en stærk ledelse. Udfordringer er de problemer, der kan forekomme ved at være en ejerledet virksomhed, som f.eks. institutionelle eller markedsmæssige udfordringer. Ejerstrategi-kortet måler de unikke ejerresourcer og udfordringer i den enkelte virksomhed på seks parametre og kan således benchmarke virksomheden mod andre i samme branche, region eller størrelse. Essentielt giver det en individuel rapport med konkrete input til langsigtsplanlægning i virksomheden.

Ny forskning om exitplanlægning på vej

Til sommer udgiver Center for Ejerledede Virksomheder endnu en forskningsrapport.  Vi har udarbejdet 10 cases, der beskriver udfordringer og succeser ved forskellige typer af exitmodeller, såsom generationsskifte, salg til kapitalfond, medarbejder-overtagelse, industrielt salg, ansættelse af direktør og udvidelse af ejerkredsen. Casene beskriver også spring fra en model til en anden, da virksomhederne ofte er igennem flere exit planer, før den endelige exit model eksekveres. Rapporten bliver offentliggjort på Center for Ejerledede Virksomheders hjemmeside på www.cbs.dk/cev.

FAKTA

Center for Ejerledede Virksomheder

  • Center for Ejerledede Virksomheder er et forskningscenter på Copenhagen Business School.
  • Centret har et tæt samarbejde med Industriens Fond, og den franske business school INSEAD.
  • Centret udvikler forskningsbaseret viden og værktøjer til ejerledede virksomheder. Se mere på www.cbs.dk/cev 
  • Ejerstrategi-kortet er et gratis online værktøj til ejerledere, rådgivere, bestyrelser etc. til planlægning af virksomhedens fremtidige ejer- og lederskab og kan tilgås på www.ejerstrategi-kortet.dk. Ved besvarelse af 27 spørgsmål modtages en 17-siders rapport med konkrete handleanvisninger til aktivt at indarbejde fremtidig ledelse og ejerskab i virksomheden.

Skribenterne

Morten Bennedsen

  • Andre and Rosalie Hoffmann Chaired Professor of Family Enterprise
  • Director of INSEAD Family Business Activities
  • Director of the Wendel International Centre for Family Enterprise
  • Professor in Economics and Political Science

Niels Westergård-Nielsen

  • Akademisk leder af Center for Ejerledede Virksomheder
  • Professor ved Institut for International Økonomi og Ledelse på CBS