Generations – og ejerskifte er ikke kun en udfordring for ejerlederne selv. Både arbejdspladser og en vigtig vækstmotor i dansk økonomi -  de mindre- og mellemstore virksomheder - er på spil, når de mange ejere skal i gang med overleveringen af virksomhederne til næste generation. Trods betydningen for den samlede danske økonomi, er ansvaret placeret på ejerlederne selv.  Det mener erhvervsorganisationen Ejerledernes bestyrelsesformand Oluf Hjortlund: ”Det offentlige har ikke ry for at hjælpe ejerlederne. Iværksætterne og de store virksomheder får den politiske opmærksomhed, mens de mindre- og mellemstore virksomheder må kæmpe med f.eks.uhensigtsmæssige arveregler, der er en af mange af barrier for familieoverdragelse.” Det siger Oluf Hjortlund, der samtidig peger på, at ejerledernes særlige DNA også giver udfordringer som de selv skal håndtere for at lykkes: ”Ejerlederne er typisk gode til at sælge produkter og services. Han eller hun er vant til at gøre det hele selv og dette ”kan-selv-DNA” står ofte i modstrid med at overlade virksomheden til andre,” vurderer Oluf Hjortlund.

Virksomhedssalg er ikke en gør-det-selv-opgave

Ifølge Oluf Hjortlund skal ejerlederne erkende, at det er en vanskelig proces at sætte virksomheden til salg. Ejerlederne skal være bedre til at orientere sig i de muligheder, som findes for at få sat overdragelsesprocessen i gang. Det kan f.eks. være at kigge på kapitaltilførelse gennem Vækstfonden, søge rådgivning hos virksomhedsmæglere eller benytte sig af handelsplatforme, hvor sælgere og købere kan præsentere sig for hinanden. Ejerledere har efter mange år i erhvervslivet et stort netværk. Her er der hjælp at hente, når samtalen falder på ejer – eller generationsskifte. Men det traditionelle netværk har sine faldgruber: ”Revisoren og banken kan gøre en indsats, fordi de kender virksomheden. Men de sætter sig sjældendt op mod ejeren. Endelig er netværk som vores en vej og ejerledere lytter til hinanden, men den enkelte skal være opmærksom på, at mange ejerledere måske kan genkende udfordringerne, men ofte ikke lytter til ret mange andre fagområder.” Siger Oluf Hjortlund.

Etablér en bestyrelse

Oluf Hjortlund anbefaler derfor, at virksomhederne etablerer en bestyrelse eller et advisory board, der kan holde fast i en ofte lang salgsproces og samtidig har forståelse for de udfordringer ejerlederen møder. Det gælder både personlige udfordringer, om tilværelsen efter virksomheden, samt økonomiske forhold: ”Processen kan være lang og sælger skal være risikovillig i den forstand, at sælger i dagens marked skal forvente, at en del af finansieringen tilvejebringes af sælger selv, og at værdien ikke nødvendigvis afspejler egne forventninger og ofte kan være resultatafhængig,” afslutter Oluf Hjortlund.