Det har vist sig, at det er en meget stor pædagogisk opgave at få gjort ejerledere handlingsorienterede i relation til at sikre virksomhed og værdier ved et ejerskifte. Det kan virke overraskende, men det bunder i det faktum, at ejerledere ofte er meget produktionsorienterede med fokus på at løfte og levere den opgave, som ligger på bordet. Ejerlederne kender og erkender problemstillingen og har en klar hensigt om at tage fat på opgaven. De ved, de bør tænke i ejerskiftebaner, så snart den konkrete opgave er leveret. Virkeligheden er blot, at der ligger en ny opgave for, når den igangværende opgave er løst. Altså får langsigtede overvejelser og strategier om fremtiden lov til at vente.

Ejerledere undervurderer generelt den tidsmæssige faktor i processen med at sælge en virksomhed. Erhvervsorganisationen Ejerlederne arbejder derfor på at få ejerlederne til at fokusere på at bevare værdierne i virksomheden og dermed gøre denne til et godt salgsobjekt.

Gennemgå din virksomhed i god tid

Gå din virksomhed grundigt efter og foretag nødvendige tiltag med henblik på at optimere driften. Denne proces indebærer de helt indlysende fordele, at ejerlederen selv opnår bedre resultat af sine anstrengelser og som konsekvens står med en bedre ’salgsvare’, når et ejerskifte skal gennemføres. Som nævnt ligger der en tidsmæssig udfordring, fordi potentielle købere måske ’ikke har set lyset’ i relation til den konkrete virksomhed. Det er ikke usædvanligt, at der kan gå flere år, før et ejerskifte kan være gennemført. Geografien spiller også en rolle. Jo længere væk en virksomhed måtte være placeret i forhold til de lidt større bysamfund, jo længere tenderer salgsprocessen at ville vare. Endelig ligger der for nogle ejerledere en udfordring - og kan man vist godt konstatere - en overraskelse i, at de skal forvente at bære en del af finansieringen af salget af deres virksomhed. Da virksomheden for mange er den reelle pensionsopsparing, kræver dette forhold også opmærksomhed og tilvænning.

Langt de fleste virksomheder kan sælges på fornuftige vilkår. Hvis man følger de givne henstillinger om at optimere driften, at begynde i god tid - og være opmærksom på finansieringselementet, vil der for de fleste være en god mulighed for et acceptabelt resultat. Men start processen allerede i dag. 

 

 

Fakta

Danmark er præget af ejerledede virksomheder. Det gælder fra enkeltmandsvirksomheder til globale ’spillere’ som f. eks. LEGO. Kun 1 ud af 10 virksomheder har 3 eller flere ejere. 8 ud af 10 virksomheder har mindre end 5 ansatte, og kun hver 20. virksomhed har 25 eller flere ansatte. Demografien i ejerkredsen er sammensat, så der i de kommende år vil blive behov for at ejerskifte i ca.  23.000 ejerledede virksomheder.