Hvorfor er det vigtigt at planlægge et generations- og ejerskifte i god tid?

”Det er vigtigt at planlægge et generations- og ejerskifte i en virksomhed i god tid, fordi man aldrig ved, hvad fremtiden bringer. Det kan være svært for en virksomhedsejer at se sin virksomhed uden sig selv som en del af den. Men den dag kommer. Så hvis virksomhedsejeren bliver uarbejdsdygtig eller af andre årsager miste evnen til at lede virksomheden, eller hvis virksomheden risikerer at blive overhalet af markedet eller den teknologiske udvikling, og man får brug for nye, friske kræfter, så er det godt at have taget den snak, inden man står i problemerne.”

Hvilke råd har du ift. at tage hul på den svære samtale om generations- og ejerskifte?

”Samtalen om, hvorvidt ens barn eller børn skal gå ind i familievirksomheden og føre den videre, er uhyre vigtig, og man kan ikke tage den for tidligt. Det er en svær samtale, både for ejerlederen, der ofte har svært ved at se virksomheden uden sig selv, men også for børnene, der måske ikke tidligt i tilværelsen ønsker at lægge sig fast på at drive familievirksomheden videre. En beslutning, der kan få konsekvenser for resten af deres liv. Min nu afdøde svigerfar havde svært ved at tage hul på snakken med sin datter, min hustru, om hvorvidt hun ønskede at gå ind i familievirksomheden, og hvornår og hvordan det skulle ske. Men jo længere tid alle parter har til at forberede sig på ejer- og generationsskiftet, desto bedre er det for begge generationer og for virksomheden.”

Hvilken gavn får ejerledede virksomheder ud af ændringen i bo- og gaveafgiften?

”At vi reducerer afgiften for at overdrage virksomheden til yngre generationer fra 15 til 5 procent giver familieejede virksomheder, især de mindre, endnu bedre mulighed for at komme sikkert gennem et generationsskifte, så de fortsat har muligheder for at investere og skabe arbejdspladser og vækst i Danmark.
Vi skal støtte dem, der får de gode idéer, etablerer virksomheder og skaber vækst og fremgang til gavn for hele samfundet. Det gør vi ved at sikre de rigtige rammer for virksomhederne og deres ejere, ikke ved at straffe dem, der har skabt en virksomhed og senere giver den videre til næste generation ved at lægge en høj afgift på. Det er de unge, der skal drive virksomhederne videre."

Hvad mener du yderligere, der kan gøres fra politikernes side for at gøre generations- og ejerskifte nemmere i Danmark?

”Som konservativ erhvervsminister har jeg hele tiden et stort fokus på at gøre det så let som muligt at drive virksomhed i Danmark og dermed også, at generations- og ejerskifte i familieejede virksomheder skal være så gnidningsløst som muligt. I bund og grund ønsker jeg og resten af regeringen, at vi som stat og samfund slet ikke lægger en afgift på generations- og ejerskifte. I vores regeringsgrundlag skriver vi, at vores ambition frem mod 2025 er, at der ikke skal være pålagt afgifter, men det er desværre ikke politisk muligt at få det gennemført, som det set ud nu. I mine øjne paradoksalt, at vi straffer dem, der har succes med at etablere en virksomhed, og som nu ønsker at give den videre til næste generation. Det hæmmer virksomhedens konkurrencemuligheder, når vi pålægger dem en afgift, deres konkurrenter ikke er pålagt. Vi bør gøre som i Sverige og fjerne den type afgifter i stedet for at straffe, at nogen har været dygtige og skabt en god og bæredygtig virksomhed.”

Hvordan kan en mangel på planlægning af et generations- og ejerskifte påvirke det danske samfund negativt?

”I mindre virksomheder, som mange familieejede virksomheder er, er viden og kompetencer ofte samlet i få hoveder og på få hænder. Hvis der ikke er en klar og gennemtænkt plan for, hvornår og hvordan den næste generation overtager virksomheder, så risikerer man, at meget viden og mange kompetencer går tabt. Og hvis en virksomhed mister momentum, så koster det for virksomheden og dermed for samfundet.”