• LETT Advokatpartnerselskab
  • ATRIUM Partners
  • Clearwater International
  • CataCap
Jan Snogdal (Til venstre) Advokat (H), Partner Sebastian Ingversen (Til højre) Advokat (L), Partner LETT Advokatpartnerselskab

LETT Advokatpartnerselskab

Hvordan påvirker den stigende globalisering, salgsmulighederne for international orienterede danske virksomheder?

Vi ser tydeligt, at internationaliseringen i stigende grad har fået udenlandske finansielle og strategiske investorer til at åbne øjnene op for stærke danske kvalitetsvirksomheder. Mange danske virksomheder har veludviklede og skalerbare forretningsmodeller, som er enormt interessante at rulle ud internationalt, og de virksomheder, som allerede har bevist deres internationale berettigelse, er blot endnu mere eftertragtede.


Hvilken betydning oplever I, det har for danske virksomheders potentielle salgspris?

I vores mange internationale transaktioner ser vi generelt højere prissætning, end når der udelukkende er interesse fra skandinaviske investorer. Dette skyldes naturligvis større konkurrence i processen, men også at internationale investorer er villige til at betale mere som følge af flere synergier. Dog stiller en salgsproces med et internationalt køberfelt større krav til, at processen struktureres, således at konkurrencemomentet er højt igennem hele forhandlingsforløbet


Hvilke karakteristika ser I hos de virksomheder, der oplever størst interesse fra internationale købere?

Generelt efterspørger internationale investorer/købere, produkter eller services, som kan rulles ud på flere markeder og gerne med et afsæt i en meget skalerbar forretningsmodel, der ikke kræver væsentlige investeringer, når et nyt land skal indtages. Derudover er der typisk større krav til, at virksomhederne er veldokumenterede, samt at ledelsen har erfaring med internationalisering og har mod på yderligere ekspansion uden for landets grænser.


Jan Davidsen CEO & Partner, Atrium Partners

RÅDGIVEREN

Hvordan påvirker den stigende globalisering, salgsmulighederne for international orienterede danske virksomheder?

Vi ser tydeligt, at internationaliseringen i stigende grad har fået udenlandske finansielle og strategiske investorer til at åbne øjnene op for stærke danske kvalitetsvirksomheder. Mange danske virksomheder har veludviklede og skalerbare forretningsmodeller, som er enormt interessante at rulle ud internationalt, og de virksomheder, som allerede har bevist deres internationale berettigelse, er blot endnu mere eftertragtede.


Hvilken betydning oplever I, det har for danske virksomheders potentielle salgspris?

I vores mange internationale transaktioner ser vi generelt højere prissætning, end når der udelukkende er interesse fra skandinaviske investorer. Dette skyldes naturligvis større konkurrence i processen, men også at internationale investorer er villige til at betale mere som følge af flere synergier. Dog stiller en salgsproces med et internationalt køberfelt større krav til, at processen struktureres, således at konkurrencemomentet er højt igennem hele forhandlingsforløbet


Hvilke karakteristika ser I hos de virksomheder, der oplever størst interesse fra internationale købere?

Generelt efterspørger internationale investorer/købere, produkter eller services, som kan rulles ud på flere markeder og gerne med et afsæt i en meget skalerbar forretningsmodel, der ikke kræver væsentlige investeringer, når et nyt land skal indtages. Derudover er der typisk større krav til, at virksomhederne er veldokumenterede, samt at ledelsen har erfaring med internationalisering og har mod på yderligere ekspansion uden for landets grænser.


John Jensen Partner, Clearwater International

RÅDGIVEREN

Hvordan påvirker den stigende globalisering, salgsmulighederne for international orienterede danske virksomheder?

Vi ser tydeligt, at internationaliseringen i stigende grad har fået udenlandske finansielle og strategiske investorer til at åbne øjnene op for stærke danske kvalitetsvirksomheder. Mange danske virksomheder har veludviklede og skalerbare forretningsmodeller, som er enormt interessante at rulle ud internationalt, og de virksomheder, som allerede har bevist deres internationale berettigelse, er blot endnu mere eftertragtede.


Hvilken betydning oplever I, det har for danske virksomheders potentielle salgspris?

I vores mange internationale transaktioner ser vi generelt højere prissætning, end når der udelukkende er interesse fra skandinaviske investorer. Dette skyldes naturligvis større konkurrence i processen, men også at internationale investorer er villige til at betale mere som følge af flere synergier. Dog stiller en salgsproces med et internationalt køberfelt større krav til, at processen struktureres, således at konkurrencemomentet er højt igennem hele forhandlingsforløbet


Hvilke karakteristika ser I hos de virksomheder, der oplever størst interesse fra internationale købere?

Generelt efterspørger internationale investorer/købere, produkter eller services, som kan rulles ud på flere markeder og gerne med et afsæt i en meget skalerbar forretningsmodel, der ikke kræver væsentlige investeringer, når et nyt land skal indtages. Derudover er der typisk større krav til, at virksomhederne er veldokumenterede, samt at ledelsen har erfaring med internationalisering og har mod på yderligere ekspansion uden for landets grænser.


Vilhelm Hahn Petersen Partner og medlem af investeringskomitéen, CataCap

KØBEREN

Hvilke kriterier stiller I til virksomheder, I investerer i?

Virksomheden skal have en forretningsmodel og et produkt med langsigtet holdbarhed, et markant udviklingspotentiale og en ledelse med lyst, ambitioner og evner til at forløse dette potentiale. Placering i en branche i vækst er naturligvis et plus, men en innovativ forretningsmodel, som rusker op i en moden branche kan være meget attraktivt. Vi investerer i partnerskab med ledelsen og de eksisterende ejere for at kombinere kontinuitet og nytænkning, og derfor er kemien og fælles ambitioner rigtig vigtigt.

Hvordan vurderer I potentialet i den enkelte virksomhed?

Som med en golfspiller er det vigtigt ikke bare at kigge på handicappet (nøgletal) men navnlig observere svinget (virksomhedens processer), når man skal vurdere udviklingspotentialet. Gode historiske nøgletal og sammenhængende fremskrivninger giver en pejling, men i sidste ende er det faktorer som virksomhedens relevans for kunderne, dens markedsposition, dens evne til at differentiere sig fra konkurrenterne og organisationens udviklingsparathed, som er afgørende for vores investeringsbeslutning

Kan virksomheder arbejde for at gøre sig mere interessante for jer som købere?

Undlad at “dress up the bride” unødigt - det bliver alligevel gennemskuet i salgsprocessen og ender i tårer. Skab i stedet fuld gennemsigtighed og sæt tid af til personlig involvering. Åbenhed, ærlighed og en afklaret holdning til salget og det fremadrettede samarbejde går rent ind hos os som køber. En klar og underbygget vision for virksomhedens udvikling med et tydeligt afsæt i den aktuelle situation vil ligeledes øge attraktiviteten.