Godt begyndt er som bekendt halvt fuldendt. Det gælder i høj grad for virksomhedsejere med salgsambitioner, og det er ligeledes sagens kernen i salget af Nordic Insurance Software til den internationale kapitalfond Summit Partners.

For Nordic Insurance Software´ seneste årsregnskabstal taler nemlig sit eget tydlige sprog om den perfekte begyndelse på en professionel salgsproces, afsluttende med et internationalt salg varetaget af en erfaren rådgiver. Med stabile årlige omsætningsvækstrater på mere end 50 procent og solide resultater støbte Nordic Insurance Software ejerne, med adm. direktør Claus Tophøj for bordenden, fundamentet for den succesfulde salgsproces.

Vælg den rigtige rådgiver

For at konvertere den gode begyndelse til det endelige og mest optimale salg, valgte Claus Tophøj at entrere med corporate finance rådgiveren Nordic M&A: “Vi undersøgte markedet, havde opfølgende forhandlinger med tre potentielle rådgivere. Men vi valgte Nordic M&A, da vi følte, at de havde ekspertisen, adgangen til de internationale kapitalfonde og industrielle køberklientel og så mødte de os fra første møde grundigt forberedte.” Det forklarer Claus Tophøj, der tidligere har solgt to andre virksomheder og understeger vigtigheden i at købe professionel rådgivning både før, under og efter salget: ”Vi ønskede dels adgang til et internationalt køberklientel samt at kunne holde en distance til forhandlingerne og drive vores virksomhed optimalt under processen,” supplerer han.

Ovenpå Nordic Insurance Software´ gode økonomiske resultater gik Nordic M&A grundigt til værks i at dokumentere og beskrive forretningen med henblik på et internationalt salg. Den danske corporate finance rådgiver med stærke finansielle kompetencer og viden om købernes interesse var i maskinrummet sammen med ledelsen i 4 måneder for at fremkalde det rigtige billede af virksomhedens vækst- og indtjeningspotentiale, så det kunne kommunikeres slagkraftigt til køberne i form af en grundig virksomhedsbeskrivelse og en finansiel model. ”Det var afgørende for succesen, at Claus Tophøj og hans team var lydhøre og at vi arbejdede i et fælles stærkt team hele vejen gennem processen” siger Anders W. Eriknauer fra Nordic M&A”. Som led i forberedelsen stod Nordic M&A for opbygningen af den finansielle del af det vigtige datarum, der sikrer gennemsigtighed i regnskabs-  juridiske- og organisatoriske informationer under budrunder fra potentielle købere: ”Efter en indikativ budrunde med mange interesserede kørte vi et parallelt forløb med tre mulige købere, indtil vi valgte at gå eksklusivt med en enkelt. Under hele processen følte vi en fantastisk opbakning og hjælp fra Nordic M&A - ikke bare op til selve salget men også i post-aktiviteterne. Vi følte os meget trygge i processen,” fortæller Claus Tophøj.          

Den perfekte afslutning

Den gode begyndelse blev derefter fulgt op af den perfekte afslutning. Kapitalfonden Summit Partners fik 25 nye kollegaer i en virksomhed med både vækst og indtjening. Claus Tophøj og de øvrige stiftere fik åbnet døren til nye internationale markeder samt en kapitalstærk ejer i ryggen, der sikrer den fortsatte udvikling af selskabet, som Claus Tophøj fortsætter i: ”Vi har fået en meget professionel rådgivning, og vi nærer ingen tvivl om, at det har påvirket både pris og betingelser i en positiv retning”, afslutter Claus Tophøj.