• Væksthus Sjælland
  • SMV Danmark
  • Schrøder Translink A/S

Karsten Andersen Projektleder i Væksthus Sjælland

Karsten Andersen, projektleder i Væksthus Sjælland, giver sit bud på, hvad ejerledere af små og mellemstore virksomheder bør overveje i forbindelse med et ejerskifte.

1. Afklar, hvad du skal lave efter virksomheden er overdraget.

”Mange ejerledere kommer for sent i gang med ejerskiftet, fordi det er et meget personligt og følsomt emne. Virksomheden er et omdrejningspunkt i ejerlederens liv, og det kan være svært at overskue, hvad der skal ske efter ejerskiftet. Tal med familien om det, og planlæg hvad der skal ske. Ellers risikerer man, at man ikke får afhændet virksomheden, før det er for sent.”

2. Hav en realistisk forventning til, hvad du kan få for din virksomhed.

”Økonomien er kommet ovenpå igen efter finanskrisen, men værdien af de mindre virksomheder er ikke på det niveau, det var på før krisen. Det kan være en skuffende erkendelse for mange ejerledere. Derfor: sørg for at driftsoptimere virksomheden, hvis du vil have forhåbninger om en god pris. Ellers bør man indstille sig på en lavere pris, end man måske havde forventet.”

3. Overvej, hvem der skal købe virksomheden.

”Hvis der ikke er en oplagt ekstern køber til virksomheden, så led internt – fx blandt børn eller medarbejdere. Vi ser tit, at man overser det potentiale, der er hos medarbejdere, fordi man er fastlåst i en arbejdsgiver-arbejdstager rollefordeling.”

4. Anskaf en professionel bestyrelse

”Man bør i god tid sammensætte en bestyrelse med erfaring med ejerskifte og kendskab til virksomheden og markedet. Bestyrelsen kan være sparringspartner for ejerlederen og hjælpe med forhandlingerne.”

Thomas Birger Hansen, Foreningskonsulent, SMV Danmark

Generations- og ejerskifte – genvejen for næste generation

Hvorfor starte et mikrobryggeri i garagen eller udvikle den ny app i en kælder i Vanløse? Hvorfor ikke gå direkte til direktørjobbet? Iværksættere og potentielle ejerledere behøver ikke starte i det helt små.
 
Faktisk er der fordele for både ejerlederen og samfundet ved at videreføre eksisterende virksomheder til slægtninge, nøglemedarbejdere eller andre med tilknytning til virksomheden i stedet for at sælge til en tredjepart.
 
Hvis en virksomhed ikke ejerskifter i tide, risikerer den at lukke eller blive solgt alt for billigt uden for familien. Det koster viden og erfaring og betyder tab af job og kompetencer i lokalområdet. Her i SMVdanmark arbejder vi på at forbedre mulighederne for ejer- og generationsskifte. F.eks. ved at lære unge at se muligheden i ejer- og generationsskifter som et springbræt til at videreføre en virksomhed med viden og erfaring.
 
Ved at overtage familievirksomheden – uden for mange transaktionsomkostninger – skærer man nogle hjørner af. Men skal det lykkes at få skabt stærke virksomheder via generationsskifter, må der også politisk handling til.
 
I SMVdanmark foreslår vi f.eks. et bundfradrag i virksomhedsskatten på 100.000 kr. til iværksættere og andre SMV’er med op til 10 ansatte, fordi det vil øge overlevelsesraten. Vi ønsker også mulighed for at afskrive 150 procent for SMV’ers investeringer i IT, udvikling og ny teknologi. Alt sammen tiltag, der kan være med til at sikre ejer- og generationsskifte samt give iværksættere mere udviklingskapital.

Henrik Schrøder Partner, Schrøder Translink A/S

3 gode råd, når beslutning om virksomhedssalget er taget

1. Hvornår skal virksomheden sælges?

Der er typisk tre hensyn at tage i relation til timingen af salg af virksomhed. a) Hvornår passer det ejeren? b) Hvornår er det rigtige tidspunkt for virksomheden at blive solgt? c) Hvornår er markedet for salg af virksomhed godt? Det er ikke altid ,at de tre tidspunkter er sammenfaldende. F.eks. er ejeren måske ikke parat til at sælge, men det ville være godt for virksomheden at komme ind under et andet ejerskab, så potentialet i virksomheden kan udnyttes. Markedet er pt. meget gunstigt med mange købere og megen kapital til at investere.

2. Hvordan fastsættes værdien af virksomheden?

Virksomhedens indtjening eller cash-flow, typisk afspejlet i Ebitda, er ofte udgangspunkt for værdifastsættelsen af virksomheden. Dette resultat ganges med en multipel, hvorefter netto-rentebærende gæld fratrækkes, for at få virksomhedens værdi. Om multiplen er 3, 5 eller 12 afhænger at den enkelte virksomhed, branchen, størrelsen, udviklingsmuligheder, styrker/svagheder og mange andre forhold. Så en generel multipel findes ikke.

3. Hvordan finder man købere af virksomheden?

Nogle virksomheder skal sælges til privatpersoner, andre til én fra branchen, andre igen til en kapitalfond, og endelig skal nogle sælges internationalt. Ved sidstnævnte har Schrøder Translink stor fordel af at være en del af Translink Corporate Finance, der har kontorer i de fleste lande. Under alle omstændigheder gælder det for sælger, at mange købere på banen øger sandsynligheden for at sælge virksomheden til en god pris. Typisk findes købere af mægler i egne databaser og netværk, registre og på nettet.