Plan for tilbagetrækning er nødvendigt

De fleste ejerledere er kendetegnet ved, at de brænder for deres virksomhed. De har sandsynligvis brugt flere år og utallige timer på at bygge den op – altid med øje for virksomhedens bedste. Derfor kan det virke paradoksalt, at nogle ejerledere sætter virksomhedens velbefindende over styr ved ikke at lægge en ordentlig plan i forbindelse med ejerskiftet. Den tredje rapport i serien Ejerledelse i Danmark, der er udarbejdet af Center for Ejerledede Virksomheder og bygger på spørgeskemabesvarelser fra godt 13.500 ejerledere, beskriver problemets omfang: Hver fjerde ejerleder over 65 år angiver, at de ikke har en plan for deres tilbagetrækning, selvom man må forvente, at det sker inden for en overskuelig fremtid.

Manglende planlægning kan ende galt

Det er et stort problem, mener en af rapportens to forfattere, Morten Bennedsen, der er professor i økonomi og statskundskab på INSEAD universitetet i Fontainebleau. ”Uden en plan kan det ende galt, hvis der for eksempel sker pludselig sygdom eller dødsfald. Der er også mange andre problemer forbundet med manglende planlægning,” fortæller Morten Bennedsen og giver et par eksempler. ”Et klassisk problem er, at man ikke får værdisat virksomheden, hvilket gør den meget svær at sælge. Står man over for et generationsskifte, har man måske ikke lagt en plan for, hvordan man håndterer krav fra skattemyndighederne,” fortsætter han. Planlægger man i tide, undgår man ubehagelige overraskelser, og der er også andre gevinster at hente. ”Al forskning viser nemlig, at langtidsplanlægning har en positiv effekt i forhold til både virksomhedens overlevelse og vækst efter ejerskiftet,” påpeger Morten Bennedsen.ejerledere

Svært at planlægge sin tilbagetrækning

Det presserende spørgsmål må derfor være, hvorfor så mange ejerledere undlader at tage stilling til deres tilbagetrækning? Ifølge Morten Bennedsen er der flere forklaringer. ”For det første kan det være ubehageligt at planlægge sin tilbagetrækning. For mange ejerledere er virksomheden et omdrejningspunkt i deres liv, og derfor er det en svær beslutning at give stafetten videre. Så udskyder man planlægningen på ubestemt tid. For det andet er det meget komplekst at langtidsplanlægge; der er mange teknikaliteter at adressere,” siger han.

Struktureret planlægning er vejen frem

For at overkomme den første udfordring, er det ifølge professoren vigtigt, at ejerlederen kan få ikke bare forretningsmæssig, men også personlig sparring fra bestyrelsen. Den anden udfordring kan tackles ved at gå til planlægningen på en struktureret måde. ”Vi opfordrer ejerledere til at gennemgå en tretrinsmodel i planlægningsfasen, hvor man først kortlægger ejerressourcer og udfordringer, hvilket man dernæst bruger til at finde frem til en plan for fremtiden. Endelig planlægger man så, hvordan man konkret skal arbejde for at komme dertil. Kort fortalt gør strukturen planlægningsfasen meget enklere at gå til,” siger Morten Bennedsen.