• Juliana
  • Roltec El-Kørestole A/S
  • Clio Online
  • GSV
Bo Stærmose Tidligere medejer og direktør af Juliana

GENERATIONSSKIFTE TIL FAMILIE

Hvad var årsagen til, at du på daværende tidspunkt valgte at overdrage virksomheden?

Når man nærmer sig pensionsalderen, ville det være uansvarligt, hvis man som virksomhedsejer ikke gør sig tanker om virksomhedens fremtid. Der er i sådan en situation tre teoretiske muligheder: At sælge virksomheden eksternt, at lave et management buyout eller at forsøge at beholde ejerskabet i familien og overdrage til næste generation. Det lå ikke oprindeligt i kortene, at nogle af vore børn var interesserede i at overtage virksomheden, men det ændrede sig på et tidspunkt, hvilket indebar, at vi igangsatte en forsigtig proces.


Hvad var årsagen til, at du valgte at overdrage virksomheden til din søn?

Det var vigtigt i forbindelse med det begyndende samarbejde med næste generation at skabe en situation, hvor vi begge kunne stoppe processen, hvis jeg på den ene side ikke troede på, at sønnen var den rigtige, eller hvis min søn på et tidspunkt ikke følte, at det var det rigtige for ham. Efter et prøveforløb blev jeg mere og mere overbevist om, at vores søn Nikolaj ville kunne løfte opgaven, og da han heller ikke var blevet bange, blev processen konkretiseret.

Var der særlige udfordringer, I løb ind i, i forbindelse med generationsskifteprocessen? – Og har du nogle gode råd til hvordan man kan undgå disse?

Netop fordi vi gav hinanden en 'musketér-ed' på, at vi skulle sige til, hvis en af os fik kolde fødder, så har processen været meget positiv, men vi har også været bevidste om at bruge den nødvendige tid til at drøfte både proces og oplæring. Det gode råd skal være at tale åbent om tingene og eventuelt definere nogle milepæle i processen, så man hele tiden er enige om, hvor man står. Nogle vil sætte tidsterminer på sådanne milepæle, men i vores tilfælde valgte vi ikke at sætte terminer på. Vi tog et trin ad gangen, og det viste sig, at vi i praksis var enige om, hvornår vi begge var modne til at tage næste trin.


Hvordan ser det ud med Juliana og dig selv i dag?

I dag er jeg bestyrelsesformand i Juliana, og Nikolaj har overtaget den daglige ledelse som administrerende direktør. Vi har faste møder, hvor jeg bliver informeret om udviklingen, og hvor vi drøfter principielle spørgsmål, fuldkommen, som hvis der havde været tale om en ekstern bestyrelsesformand. Jeg er meget bevidst om ikke at være involveret i den daglige ledelse og taler som udgangspunkt ikke med medarbejdere om konkrete sager.

Martin Søndergaard Tidligere medejer af Roltex El-Kørestole A/S

OVERDRAGELSE TIL MEDARBEJDERE

Hvorfor valgte du på daværende tidspunkt at overdrage virksomheden?

Da vi for et par år siden erkendte, at pensionsalderen var længe overskredet, begyndte vi at overveje mulighederne for at afhænde virksomheden.


Hvorfor valgte du at overdrage virksomheden til 3 kollegaer/medarbejdere?

Vi gjorde os mange tanker og havde kontakt til flere potentielle købere, men først da tre af vores betroede medarbejdere meldte sig på banen, blev det en realitet. På alle måder har salget til vores egne medarbejdere været en god løsning. Roltec, som havde været 'vores barn' i 40 år, kunne dermed trygt overdrages til nye ejere som både kender produktet og vores kunder. Vel at mærke til mennesker, som kan se udviklingspotentialet og mulighederne i Roltec.

Var der særlige udfordringer, I løb ind i, i forbindelse med ejerskifteprocessen? – Og har du nogle gode råd til, hvordan man kan undgå disse?

Pr. 1. april 2015 overtog de nye ejere virksomheden, men i en overgangsfase indtil 31/12 2015 var jeg og min bror at finde i virksomheden. En løsning, vi har været tilfredse med, og som har virket fint i denne overdragelsesproces. Hvis vi afhændede virksomheden til eksterne køber, havde det nok ikke været tilfældet. Vi har med denne konstruktion sikret, at virksomheden fortsætter, som vores kunder kender den.


Hvordan ser det ud med Roltec, og dig selv i dag?

Min bror og jeg er fulde af fortrøstning på de nye ejeres vegne og lykkelige for, at Roltec fortsætter. Pionerånden er genopstået, og der er energi, virkelyst, tro på fremtiden og positive tegn på vækst. Det gør det bestemt lettere for os at acceptere, at vi nu er ude, så vi kan glæde os over tilværelsen som pensionister.

Janus Benn Sørensen Grundlægger og salgs- og marketingdirektør hos Clio Online

SALG TIL INDUSTRIEL KØBER

Hvad var årsagen til, at du og dine to partnere valgte at sælge majoriteten af jeres virksomhed?

Den primære årsag for at afhænde majoriteten til Bonnier AB var, at vi efter 8 fantastisk år i Danmark nu for alvor følte os modne til at gå ind på nye markeder. Vi havde indledningsvist foretaget en række analyser af, hvor potentialet var størst, men vi var også klar over, at det ville være en klar fordel for os, hvis vi kunne teame op med en stærk international partner der troede på vores ambition om at digitalisere læremidler i hele verden og som samtidig havde kendskab til andre markeder. I den forbindelse fandt vi det hele i Bonnier AB.


Hvad var årsagen til, at du valgte at sælge til en køber i forlagsbranchen?

Vi valgt at teame op med Bonnier AB, fordi de er et stort internationalt forlag med er enormt kendskab til, hvordan man driver, vækster og internationalisere et produkt.

Var der nogle særlige udfordringer, du løb ind i, i forbindelse med salgsprocessen? – Og har du nogle gode råd til hvordan man kan undgå disse?

Clio Online er en firedobbelt gazellevirksomhed. Vi er vant til at have fart på, og vi er stadig præget af en god portion iværksætterånd. Hos en stor virksomhed som Bonnier er der helt naturligt flere led, der skal inddrages, og der er mange processer, som skal overvejes. Derfor oplevede vi nok, at tingene ikke gik helt så stærkt, som vi var vant til i starten af særligt forhandlingsprocessen. I den forbindelse er tålmodighed en dyd. Her var vores finansielle rådgivere Clearwater også enormt gode til at bridge forventninger, og få enderne til at mødes.


Hvordan ser det ud med Clio Online og dig selv i dag?

Både jeg selv samt de to øvrige grundlæggere af Clio Online, Louise Ellegaard Herping og Lasse Guldsborg, har beholdt vores stillinger som direktører for Clio Online. I dag er vi i mellemtiden stærkt på vej ind på nye markeder. Det første stop bliver Sverige, hvor vi om kort tid lancerer læringsportaler til de svenske grundskoler.

Dan Protin Adm. direktør og medejer, GSV

SALG TIL KAPITALFOND

Hvad var årsagen til at du/I på daværende tidspunkt valgte at sælge virksomheden?

Vi stod over for et generationsskifte da den tidligere hovedaktionær ville trække sig tilbage og sælge deres andel af selskabet. Der var ikke nogen af børnene hos den tidligere hovedaktionær som ønskede at drive selskabet videre og selskabet var blevet for stor til at min partner Henrik Christensen og jeg havde mulighed for selv at overtage selskabet økonomisk.

Hvad var årsagen til at du/I valgte at sælge virksomheden til en kapitalfond?

Vi ønskede en partner ind i selskabet som kunne give økonomiske muskler til at fortsætte væksten og lige så vigtigt, en partner som kunne tilføre selskabet en mere professionel vinkel på driften. Samtidig så var den tidligere hovedaktionær ikke interesseret i at sælge til en konkurrent men havde et stort håb/ønske om at GSV navnet skulle leve videre. Derfor valgte vi en kapitalfond og det blev CataCap som kommer med denne professionelle tilgang og er medvirkende til at selskabet kommer op på næste niveau.

Var der særlige udfordringer I løb ind i, i forbindelse med salgsprocessen? – Og har du nogle gode råd til hvordan man kan undgå disse?

Vi havde ikke deciderede udfordringer men man skal være bevist om at der kommer et stort arbejdspres igennem den periode man har salgsprocessen, da driften gerne skal fortsætte uændret.
Det vigtige, i mine øjne, det er at have gode rådgiver på både købers og sælgers side som forstår processen, det gør hele salgsprocessen mere smidig og det får begge parter mest ud af i den sidste ende.

Hvordan ser det ud med GSV Materieludlejning, og dig selv i dag?

Da vi solgte GSV til Kapitalfonden CataCap der var hele formålet at foretage yderlige opkøb og samtidig med at CataCap forhandlede med GSV så var de også i forhandlinger med Pitzner materieludlejning. Så vi startede den nye rejse med at skulle intrigere to store selskaber og på den måde skabe branchen største og bedste udlejningsforretning. Det er gået godt og bedre end forventet, selvom vi har været igennem en stor fusionsproces så har vi øget omsætningen med 18 % sammenlignet med 2014 og samme vækst gælder for resultatet i driften – så på den måde går det godt og vi har foretaget et yderlig opkøb som vil styrke et af vores segmenter men her venter vi på endelig accept hos konkurrencemyndighederne.
For mit eget vedkommende er det en meget spændende rejse som er i gang og er med til at udvikle mig personligt. Det er en stor omvæltning fra at være privatejet og kende familien personligt rigtig godt, til at være ejet af kapitalfond og blive en stor virksomhed. Personligt finder jeg mig rigtig godt tilrette med den nye konstellation da det er med til at udvikle mig og så er det bare en fed udfordring som ikke mange mennesker for muligheden for.