Siden Per Fischer Larsen og Steffen Ramsgaard i 2003 stiftede DK-Foods i den midtjyske by Thorning nær Silkeborg, har de haft fuld fart på. Virksomheden producerer de velkendte pepperoniskiver, der ender på pizzaer verden over, og i løbet af virksomhedens relativt korte levetid er den strøget til tops som Europas førende pepperoniproducent. I januar sidste år solgte de to ejere 70 procent af aktierne til en kapitalfond. ”Vi ville gerne undgå et generationsskifte inden for familien, så vi har helt fra starten været enige om, at virksomheden på et tidspunkt skulle sælges videre til en finansiel køber,” fortæller Per Fischer Larsen.

Respekt for filosofien og strategien

Især de seneste fem år har DK-Foods oplevet interesse fra flere forskellige købere, men ingen af dem føltes helt rigtige. De to midtjyske pølsefabrikanter havde nemlig nogle klare kriterier, som en eventuel køber skulle leve op til. ”Det var helt afgørende, at de skulle forstå og respektere vores filosofi,” siger Per Fischer Larsen. ”Filosofien er ganske enkelt, at vi producerer pepperoni. Hverken mere eller mindre. Det er vi verdens bedste til, og sådan skal det blive ved med at være,” fortsætter han. Desuden var det vigtigt, at køberen accepterede DK-Foods forretningsstrategi og at fabrikken fortsat kunne ligge, hvor den altid har ligget. ”Der er mange følelser bygget op omkring fabrikken, og vi har en masse dygtige medarbejdere, som har hjulpet os med at bygge fabrikken op. Derfor skal fabrikken ikke flyttes fysisk,” siger Per Fischer Larsen.

Mere professionel organisation

Den rette køber endte med at være en kapitalfond, som sidste år købte 70 procent af virksomheden. Både Per Fischer Larsen og partneren Steffen Ramsgaard er fortsat ansat i virksomheden som direktører.

DK Foods ejerskifte kapitalfond


FOTO: DK Foods


Salget har givet klare gevinster.

”Virksomheden er blevet væsentligt mere professionel rent organisatorisk. Det har allerede betydet rigtig meget i forhold til at gøre virksomheden mere salgsklar til en ny køber i fremtiden,” siger Per Fischer Larsen. Derudover har partnerskabet med kapitalfonden betydet, at virksomheden nu har mulighed for at fortsætte i mange år fremover, også selvom de to stiftere på et tidspunkt træder ud af virksomheden. ”Det er et meget vigtigt for os, at virksomheden kan fortsætte med at eksistere i mange år. For medarbejdernes skyld, men også fordi det er vores livsværk,” siger Per Fischer Larsen. Endelig har salget til kapitalfonden betydet, at virksomheden ikke er så sårbar, hvis der skulle ske pludselige forandringer såsom sygdom eller dødsfald.

Kulturen og strategien er intakt

Siden 1995 har andelen af virksomhedssalg til finansielle købere som kapitalfonde været stigende. Erhvervsstyrelsen foretog i 2008 en analyse af ejerskifte i danske virksomheder, som viste, at finansielle overtagelse udgjorde under 2 procent i 1995, mens tallet var steget til hele 26 procent i 2002. Nogle virksomhedsejere er imidlertid skeptiske over for, hvorvidt kapitalfonde tager hensyn til virksomhedens kultur og medarbejdere. I DK-Foods har oplevelsen været positiv.

”Jeg tror, at det er meget forskelligt fra kapitalfond til kapitalfond. Danske kapitalfonde er generelt langt bedre end eksempelvis amerikanske til at forstå, hvordan det foregår i Danmark, og vi har kun oplevet en positiv indflydelse og et godt samarbejde med vores partner,” fortæller Per Fischer Larsen. ”Vores kultur er den samme, og vi følger stadig den samme strategi som før. Der er kommet nogle flere rapporteringskrav, men det er meget naturligt i en mere professionaliseret organisation,” fortsætter han.

DK Foods Ejerskifte


FOTO: DK Foods


Store ambitioner for fremtiden

De midtjyske pølsefabrikanter er derfor glade for, at 70 procenten af virksomheden nu ejes af en kapitalfond. ”Vi vidste, at hvis virksomheden skal overleve på lang sigt efter vores tilbagetrækning, er det nødvendigt at få andre folk og kompetencer ind i virksomheden i god tid,” siger Per Fischer Larsen. Selvom han og partneren nu kun ejer 30 procent af deres livsværk, er ambitionerne stadig store. ”I løbet af tre år forventer vi, at virksomhedens størrelse nærmer sig en fordobling af, hvad den er i dag,” siger han.