”Måske havde jeg fået mere ved at sælge til en engelsk eller amerikansk kapitalfond. Min køber skulle ikke bare være nogle ’corporate finance’-folk, men folk med rødder i industrien, der har prøvet at handle med varer, kender godt købmandskab og ved, at det hele ikke bare kan klares med et regneark. Jeg ville heller ikke sælge industrielt til en konkurrent, for jeg ville ikke lægge kortene på bordet - ’due diligence’ på strategisk niveau, fremtidsplaner osv. - for en konkurrent, der så kunne springe fra et køb,” siger Lars Erik Svendsen, grundlægger af Svendsen Sport, der udvikler og sælger ’brandet’ sportsfiskerudstyr.

Overvejelser om salg af virksomhed

Salget til den danske kapitalfond skete i oktober 2015 og kom efter mere grundlæggende overvejelser omkring, hvordan og hvornår virksomheden skulle føres videre på nye vilkår. ”Jeg så bl.a. på min alder og ville sælge, inden jeg bliver 60. Med i overvejelserne for ejerskifte var også et evt. generationsskifte ved at lade mine børn overtage, men med virksomhedens nu anselige størrelse lå det ikke lige for,” slår han fast.

Solid forberedt ’due diligence’

Da beslutningen om salg af virksomheden var taget, gik Lars Erik Svendsen i gang med at trimme virksomheden. ”En af de helt store ting var at sætte et ledelsesteam op omkring mig og gøre mig selv undværlig ved at få dygtige folk på salg, marketing, finans, logistik, og indkøb. Endvidere fik vi styr på alle processer i samarbejde med en M&A-rådgiver, så vi var ekstremt godt forberedte. Det er en kæmpe fordel, så forespørgsler om dokumenter mv. ikke kommer som overraskelser, når nogen byder på virksomheden,” siger Lars Erik Svendsen, som stadig er en del af virksomheden: ”I dag har jeg trukket mig tilbage fra ledelsen. Jeg er dog stadig medejer af virksomheden med en andel på 15 % - så jeg har geninvesteret - er med i strategi-arbejdet og sidder med i bestyrelsen, og har det overordnede ansvar for produktudviklingen,” siger Lars Erik Svendsen. Som ny direktør er ansat Hans Maasbøl, som er nøje udvalgt ud fra tankerne om et godt match med indsigt i handel, branding og indkøb og med forståelse for det miljø, den nye ejer er i gang med at udvikle.

Fælles forståelsesramme for driften

Den nye CEO Hans Maasbøl deler Lars Erik Svendsens opfattelse af, at kapitalfonden har skabt et godt miljø med fælles respekt og forståelse. ”Det har krævet noget særligt, og der har kapitalfonden været god til at få skabt et link til det miljø, vi skal arbejde og samarbejde i. Det stiller krav til alle tre parter om at udvikle et godt forarbejde, så der er et godt grundlag at drive virksomheden videre på, samt at Lars giver plads og at jeg og kapitalfonden har respekt for de måder og metoder, det hele er bygget på med en privat ejerleder. Vi er kommet rigtig godt af sted med den konstellation. Der er god forståelse fra kapitalfonden for, at man er første ’point of contact’ som majoritets-ejer. Det kommer specielt til udtryk ved, at processer og templates mv. ikke er et fastlagt program, og vi fortsætter faktisk med mange ting, som det var før. På den anden side er der masser af trækkraft-muligheder, når der er brug for sparring,” siger Hans Maasbøl.

Virksomhed med vokseværk

Nogle arbejdsgange og særligt ’sproget’ har med den nye ejer ændret sig, men stadig inden for en fælles referenceramme.
 ”Lars, kapitalfonden og jeg ser grundlæggende meget ens på tingene. Men selvfølgelig er der kommet nogle ændringer, da jeg er vant til at arbejde mere i processer og strukturer og at udvikle virksomheden fra en skala til en anden. Jeg har før arbejdet under en kapitalfond og kender til det større behov for transparens, at forstå forretningen og at afrapportere samt kortlægge strategier. Ændringer på et overordnet niveau handler også om, at der er kommet et andet sprog med LTM’er, NWC mv.” siger Hans Maasbøl. Hans Maasbøl har nu været ansat i trekvart år og har store forventninger til fremtiden for Svendsen Sport, der i 2017 præsterede en to-cifret vækst og også her i 2018 vokser pænt.