Jeg kunne godt se, at jeg ikke kunne overtage virksomheden til dens værdi og med den risiko, der fulgte med.

At finde nye ejere, der kunne sikre yderligere vækst og flere lokale arbejdspladser, var blandt målsætningerne, da Svend M. Hansen og Jesper Fjeldsø satte deres virksomhed, M-tec, til salg i august 2015. Virksomheden havde de i helt klassisk iværksætterånd startet i 1998 i Svends garage, og salget faldt på plads i løbet af kun tre uger.

Svend M. Hansen nærmede sig 65 år, så for hans vedkommende var der tale om et aldersbetinget ejerskifte. Jesper Fjeldsø er kun 52 år, men klar til nye udfordringer. Samtidig ønskede han ikke at drive virksomheden videre uden Svend som sin faste makker, og han siger om sine overvejelser:

”Jeg kunne godt se, at jeg ikke kunne overtage virksomheden til dens værdi og med den risiko, der fulgte med. Det ville jeg ikke kunne løfte, og jeg var også klar til at prøve noget andet. Så vi var enige om, at den skulle på andre hænder og vækste der.”

Med ønsket om nye ejere, der ville kunne forløse deres virksomheds vækstpotentiale, solgte de M-tec Holding til to kapitalfonde. Det omfattede datterselskaberne Trackunit, der leverer GPS-flådestyringsløsninger til maskiner og køretøjer, og M-tec Production, der er underleverandør af elektronik- og mekanikløsninger. Virksomheden var startet som M-tec, men da rollen som underleverandør i et par år gav røde tal på bundlinjen, udviklede de i 2004 Trackunit som deres eget produkt.

”Vi var klar over, at det var Trackunit, der ville blive penge værd, så i 2012 splittede vi virksomheden op før due diligence-processen,” siger Svend M. Hansen. De to kapitalfonde bemærkede dog synergien mellem datterselskaberne og ville have 'hele pakken', hvilket var en af årsagerne til, at netop de blev valgt som købere.

Andre kapitalfonde og et par industrielle spillere var også interesseret. En af bejlerne ville flytte det hele til udlandet, så de blev hurtigt sorteret fra.

Lokal ekspansion i fokus

Det havde høj prioritet, at virksomheden skulle blive i Pandrup, både for stifternes egen værdighed i lokalsamfundet og ikke mindst for medarbejderne.

”Andre kapitalfonde og et par industrielle spillere var også interesseret. En af bejlerne ville flytte det hele til udlandet, så de blev hurtigt sorteret fra,” konstaterer Jesper Fjeldsø og fortsætter. ”Med kapitalfondenes fokus på hurtig vækst med muligheden for dermed at skabe flere lokale arbejdspladser, var vi trygge ved køberne, og de kunne også se Trackunits globale markedspotentiale,” siger Jesper Fjeldsø.

De to ejere havde ønsket et 'rent cut', og det fik de. Efter virksomhedssalget blev der ro, fuldstændigt ro. ”I dagene efter vi havde afleveret nøglerne, var jeg nødt til at ryste telefonen for at sikre mig, at den ikke var helt død,” husker Svend M. Hansen.

Fart på virksomheden

Der er til gengæld ikke roligt i den virksomhed, de nu har overladt til nye ejere og ny ledelse.

”Den læring, der tidligere var på fem-seks år, er nu komprimeret til et. Med de nye ejeres horisont på fire-fem år er der virkelig kommet fart på udviklingen og værdiskabelsen. De dynamikker, det fører med sig, er ekstremt spændende og giver en nærmest eksplosiv personlig-faglig udvikling i management-teamet,” siger Jørgen Raguse, der blev ny CEO og som de øvrige i management-teamet selv har investeret i virksomheden. Før ejerskiftet var han salgsdirektør i Trackunit.

Jørgen Raguse roser de to tidligere ejere for i god tid at have afgivet kontrol til det nye management-team og ikke ageret flaskehals, som det ellers kan være tilfældet i ejerledede virksomheder inden et exit.

100-dages-planen bestod i, at vi har genbesøgt strategi-delen. Endvidere har vi fået et omfattende compliance program og udvidet afrapportering af finansielle nøgletal, og det giver en klar konkurrencefordel at få styr på processerne og gennemsigtighed i forretningen.

Netværk og synergi

”Det er altid sundt med nye øjne til at se på værdiskabelsen og som udfordring af 'vi plejer', selv om det jo allerede gik rigtig godt i virksomheden også før salget. En fordel ved partnerskabet med kapitalfondene er også, at der er kommet en ny top-professionel bestyrelse, som giver sparring til strategi og udvikling af selskabet. De giver vigtige input, når hver sten bliver vendt, og de har virkelig taget os til next step som virksomhed på ganske kort tid,” siger Jørgen Raguse, der tillige peger på fordelen af kapitalfondenes netværk, som det har vist sig nemt at blive introduceret til. Med dem i ryggen følger en accept af virksomheden som yderst interessant.

Kontakten til de nye ejere rækker langt ud over de årlige otte-ti bestyrelsesmøder. I den indledende fase har partnerne ugentlig kontakt for at følge op på de mange iværksatte processer.

Massiv vækst i sigte

Med det nye ejerskabs målrettede tilgang fulgte også en 100-dages-plan, som gennem fælles arbejdsgrundlag for ledelse og bestyrelse skulle sikre væksten.

”100-dages-planen bestod i, at vi har genbesøgt strategi-delen. Endvidere har vi fået et omfattende compliance program og udvidet afrapportering af finansielle nøgletal, og det giver en klar konkurrencefordel at få styr på processerne og gennemsigtighed i forretningen,” siger Jørgen Raguse og afslutter; ”Ved overtagelsen var vi 80 medarbejdere, og vi runder snart 100. Der bliver oprustet med bl.a. sælgere, udviklingsteams og diverse støttefunktioner, og vi har investeret i IT-systemer og automatisering i vores abonnementsforretning i Trackunit. Fundamentet er ved at være optimeret, så den massive vækst, der forventes, kan indfries.”