Kapitaltilførsel fra en kapitalfond kan være en attraktiv vej at forfølge for virksomhedsejere, der ønsker at indfri virksomhedens fulde vækstpotentiale.

Kapitalfond kan sætte skub i virksomheden

Kombinationen af ejerlederens faglige kunnen, og en kapitalfonds kompetence, samt erfaring med professionel virksomhedsudvikling, har de seneste år bevist sin berettigelse gennem solide vækstrater. De danske kapitalfonde har nemlig samlet set præsteret seks procent højere vækst, end det øvrige erhvervsliv. Det vidner om, at kapitalfonde er gode til at skabe finansielle resultater i de virksomheder som de investerer i: ”Der kan være mange indfaldsvinkler der gør, at en kapitalfond vælger at investere i en virksomhed. Men alle handler grundlæggende om at bringe virksomheden til et helt nyt niveau gennem den rigtige strategi. Den nødvendige risikovillighed og kapital har ejerlederne sjældent selv mulighed for at levere.” Det vurderer Jannick Nytoft, administrerende direktør i Danish Venture Capital and Private Equity Association (DVCA).

Ejerskifte med henblik på vækst

Som hovedregel køber kapitalfonde typisk mere end 50 procent af virksomheden. Det betyder i praksis, at kontrollen med virksomheden overtages med henblik på videresalg efter 4 – 7 år. Udover kapital tilføres også bestyrelseskompetencer og specialviden, der er med til at sikre, at målsætningerne indfries: ”Kapitalfonde er gode til at trykke på vækstspeederen og stifteren kan koncentrere sig om det, han eller hun er bedst til samt sørge for, at virksomhedens særlige DNA følger med den økonomiske udvikling. På den måde får alle det maksimale ud af et virksomhedssalg med en kapitalfond for bordenden.” Siger Jannick Nytoft, der gør opmærksom på, at kapitalfonde er aktive ejere med stort ansvar for at udvikle virksomheden.