Der er flere veje at gå – én af dem er at invitere en kapitalfond ind som medejer. Vi har spurgt Managing Partner Erik Holm fra Maj Invest Equity om, hvordan et partnerskab kan føres ud i livet, og hvad der skal til for at skabe værdi.  

Hvordan finder I og virksomheden hinanden?

Det sker i praksis via flere kanaler. Vi scanner proaktivt og systematisk markedet for virksomheder, som er på vej frem og har en kant i forhold til deres konkurrenter. Vi kigger efter virksomheder, som har en stærk ledelse, og hvor vi kan se, at der er potentiale for yderligere vækst. Det sker også ofte, at vi får direkte henvendelse fra ledelsen i en virksomhed, som har hørt om os via deres netværk, deres revisor eller advokat og gerne vil drikke en kop kaffe og drøfte et eventuelt samarbejde nærmere. Endelig er der selvfølgelig virksomheder, som er udbudt til salg gennem en struktureret proces, men det er klart de to første kanaler, som leder til de fleste af vores investeringer.

Hvordan finder I ud af, om I passer til hinanden?

God kemi mellem mennesker er altafgørende. Derfor gør vi altid meget ud af at få talt sammen og lære hinanden godt at kende. Vi vil gerne være sikre på, at vi vil det samme og er enige om, hvordan ejerstrukturen skal være, og hvem der skal bestemme hvad. Tiden fra første ”date” til brylluppet skal bruges til at skabe sikkerhed for begge parter – og det må tage den nødvendige tid.

Hvordan forløber processen frem mod en aftale?

Vi starter med at finde frem til en fælles forståelse af, hvor virksomheden er i dag – og hvor vi ønsker at bringe den hen. Vi forsøger også at skyde os ind på, hvordan handlen skal struktureres og udarbejder så en hensigtserklæring, hvor vi skitserer rammerne for den fremtidige ejeraftale, hvordan samarbejdet skal fungere i praksis i hverdagen og så selvfølgelig en pris. Prisen er naturligvis vigtig – men hvis partnerskabet skal blive et win-win, er det afgørende at alle parametre er afstemt og aftalt. Så undgår vi også kedelige overraskelser senere.

Erik Holm kapitalfond


FOTO: Erik Holm, Managing Partne, Maj Invest Equity


Hvordan fungerer det daglige samarbejde med ledelsen?

Vi tror meget på partnerskabsmodellen, hvor begge parter føler sig forpligtede til opgaven. Det er vores erfaring, at en veldefineret rollefordeling er altafgørende for successen i det videre samarbejde, og det er vigtigt for den eksisterende ejer, at der er ro til at køre den daglige drift videre. Som medejer er vi alene repræsenteret i bestyrelsen, og vi søger at byde ind med de kompetencer, der kan støtte den planlagte rejse for virksomheden. Bestyrelsen er meget aktiv og bidrager løbende, når der er behov for det – selvfølgelig med respekt for de aftalte roller.

Hvordan sikrer I den ønskede værdiskabelse?

Vi fastsætter fra starten i fællesskab nogle mål, som vi løbende følger op på. Det er dog vigtigt for mig at sige, at der ikke er tale om ”The American Way” med en helt fast model og en standard ”værktøjskasse”. For os er det afgørende, at mål og metode tilpasses den enkelte virksomheds anatomi.

Kan du give eksempler på virksomheder, som I har været med til løfte til næste niveau?

I Maj Invest Equity arbejder vi inden for mange forskellige brancher – blandt andet industri, teknologi og IT, handel, design, restaurant og fødevarer. Og der er ikke to virksomheder eller to rejser frem mod målet, der er ens. Jeg kan for eksempel nævne Muuto, som er en ledende virksomhed inden for skandinavisk design af møbler, belysning og boligtilbehør. Her er vi på en meget interessant rejse, der hidtil har budt på en styrkelse af produktporteføljen, høj vækst i det internationale salg og en markant forøgelse af indtjeningen. På en helt anden hylde har vi Stiks’n’Sushi med international ekspansion til London og Berlin. Der nogle helt faste elementer, der går igen, når det handler om at skabe værdi. Virksomheden skal have en stærk og kompetent ledelse og følge en målrettet strategi. Og vi skal i fællesskab være i stand til at udvikle en infrastruktur og organisation, der supporterer væksten. Når de elementer er til stede, er vejen godt banet for succes.