• Forsikringsmægleren
  • Advokaten
  • Vurderingseksperten

David Lillo Nordic Practice Leader, M&A hos Marsh

Hvad er de vigtigste grunde til at anvende Warranty & Indemnity (W&I) forsikringer i forbindelse med virksomhedsoverdragelser?

Den vigtigste årsag er stadig sælgers ønske om at afhænde et selskab uden samtidig at påtage sig et vidtgående ansvar under aktieoverdragelsesaftalen. Vi hjælper derfor ofte sælger med at opnå et 'clean exit' ved at etablere en W&I forsikring, der så oftest udstedes til fordel for køberen.

Hvilke transaktioner passer bedst til W&I forsikringer?

Kapitalfondes frasalg er det typiske eksempel, men løsningen passer godt til de fleste typer af transaktioner herunder operationelle, ejendomme eller enkeltstående aktiver. W&I løsninger er økonomisk mest attraktive ved forsikringssummer på 50-100 mio. kr. og opefter, men mindre transaktioner kan også forsikres.

Hvad er Marsh’ rolle i placeringen af en W&I forsikring?

Marsh er risikorådgiver og forsikringsmægler. Vi hjælper vores kunder med at få den bedst mulige forsikring til den rette tid og pris. Vi sikrer vores kunder den optimale forsikringsløsning ved at gennemgå due diligence rapporter og transaktionsdokumenter samt gennem en tæt dialog med de øvrige rådgivere.

Nikolaj Juhl Hansen Advokat og Partner i Magnusson Law

Hvad er det bedste råd, når du skal sælge en virksomhed?
Orden i penalhuset! Det optimerer både den pris og de øvrige vilkår en køber er villig til at tilbyde.
Når vi som M&A advokater via en due diligence 'kigger ind' i en virksomhed, er det for at konstatere, om alt er, som det skal være. Sørg for at virksomhedens dokumenter er organiseret på en ordentlig måde, og at materialet er fyldestgørende.
 
Hvad er det bedste råd, når du skal købe en virksomhed?
Få overblik over virksomhedens største risici og forhold dig til om disse er tilstrækkeligt afdækket. Enten bør virksomheden allerede have styr på dette, ellers må sælger få det på plads inden salget eller stå på mål for det via garantier og indeståelser i overdragelsesaftalen.
 
Hvem skal du hyre som advokat?
Kemi, tillid og erfaring. Èn du stoler på og har det godt med. En der kender dine kommercielle mål med handlen og forstår at omsætte det til skræddersyede aftalebestemmelser. En med erfaring i, hvordan virksomheder handles, og såfremt sagen har et internationalt snit, én der også har styr på den del.
 

Jan Rasmussen Direktør, Dapra

Hvorfor bør man benytte et professionelt vurderingsfirma ved generations- og ejerskifte?

Den regnskabsmæssige afskrivningsmodel har sine svagheder. Ofte forsvinder værdier ud af bøgerne, fordi de er afskrevet, men de kan stadig have stor fair market value, dette kan jo øge salgsværdien væsentligt.

Hvad med forholdet til SKAT?

Overfor skat er det godt at have en rapport. SKAT ofte er lang tid om at tage en sag op, og det kan være svært at huske, hvilke aktiver der blev overdraget, og specielt i hvilken stand de var i på overdragelsestidspunktet. 

Hvilke fordele kan køber have?

For en køber er det også vigtigt, at værdien af f.eks. varelager er afprøvet, da det kan være vanskeligt at gennemskue, hvorvidt et varelager reelt har den værdi, som sælger oplyser. Rapporten afdækker også ejerforhold, f.eks. hvilke aktiver der er leaset. En vurdering af den reelle værdi af virksomhedens debitorer er også vigtig.