Generationsskiftet har ændret sig

Begrebet ’generationsskifte’ har ændret sig drastisk over de sidste årtier. Engang sad virksomhedsejerne på tronen, til det var tid til at gå på pension, og det var nærmest utænkeligt, at den ældste søn ikke skulle videreføre faderens forretning. Sådan er det ikke længere. I dag er en virksomhed ikke længere et livstidsprojekt, men i højere grad et aktiv man forvalter, så længe der er idé og økonomi i det. Det er også en af grundene til, at der i dag stilles helt nye krav til overdragelsesprocessen af en virksomhed.

Rådgivning gør dig opmærksom på vigtige forhold

Det kan være komplekst at få kortlagt en virksomheds forhold tilstrækkeligt, og derfor bør man sikre sig rådgivning inden et generationsskifte - uanset om man er i sælgers eller købers sko. Det mener Birte Rasmussen, der er advokat, bestyrelsesmedlem i Danske Bestyrelsesadvokater og lektor på Aalborg Universitet. ”Først og fremmest kan en advokat helt konkret hjælpe med at sikre, at købsprisen for en virksomhed også er den endelige pris, da mange andre faktorer kan koste køberen. For eksempel kan det være afgørende, at sælgeren påtager sig en konkurrenceklausul, så denne ikke pludselig er startet op igen et andet sted med den overdragede virksomheds kundegrundlag. Det er også vigtigt at kende ansættelsesforholdene for særligt nøglemedarbejderne”, fortæller hun.

Forberedelse er nøglen

Birte Rasmussen understreger også, at mange problemer helt kan undgås ved ordentlig forberedelse. Det indebærer blandt andet at køre en ny leder i stilling i god tid. ”Det kan godt være svært at overlade styringen af en virksomhed, man har ejet i flere årtier, men der kan netop være rigtig god idé i at sluse en ny direktør ind et par måneder før overdragelsen. Så kan vedkommende stifte bekendtskab med firmaets hidtidige fremgangsmåder og værdier, og stadig have den erfarne direktør med på råd”. Hun påpeger, at virksomheden ligeledes skal klargøres til en overdragelse, ved at gå en virksomheds aktiver og arbejdsgange igennem, efterlader man nemlig en ny direktør med så frie tøjler som muligt. ”Den tidligere virksomhedsejer kan sagtens have bundet sine værdier i aktiver, som er overflødige for at drive virksomheden. Det kan imidlertid komme til at udgøre et likviditetsproblem for den nye ejer, så den slags bør være skilt ud fra virksomheden før et generationsskifte. Det giver i hvert fald det bedste udgangspunkt for en ny ejer, der med garanti bringer nye idéer og virksomhedsfilosofi er til bordet”.