Revisorer forbindes ofte med moms, regneark og årsregnskab. Men det er ofte også revisoren, som ved mest om virksomheden. Det bør ejerledere, som står over for et ejerskifte, benytte sig af og undersøge, om virksomhedens revisor kan rådgive om ejerskifte, mener chefkonsulent hos FSR - danske revisorer, Sara Sayk.

Kendskab til virksomheden

”Mange revisorer har kendt både ejer og virksomheden i mange år. Derfor står revisoren i en unik position, når ejerledere søger hjælp til at sælge eller overdrage virksomheden. Mange revisorer har desuden et godt kendskab til andre rådgivere og fageksperter og kan derfor være en særdeles god sparringspartner hele vejen rundt i et ejerskifte,” siger hun. ”De seneste undersøgelser viser, at i de kommende år står potentielt 17.000 virksomheder over for en ejerskiftesituation. Det er estimeret ud fra ejernes alder. Det er ikke bare et kæmpe forretningspotentiale for revisorerne, men også arbejdspladser og store værdier, som skal sikres for hele Danmark.”

Kollaps skader dansk økonomi

Sara Sayk henviser til undersøgelser og analyser, der viser, at det skader dansk økonomi, når virksomheder lukker uden at ejerskifte, og at ejerskiftede virksomheder klarer sig bedre end nystartede virksomheder. Samfundet har derfor stor interesse i, at virksomhederne gennemfører effektive ejerskifter, så flest mulige virksomheder kan fortsætte driften. ”Det er konkrete arbejdspladser og økonomiske værdier som er på spil. Derfor er det meget vigtigt, at ejerlederne skaber afklaring over deres situation så tidligt som muligt. Det er godt for deres virksomheder, dem selv og det er også godt for Danmark,” siger Sara Sayk.

Mange ejerskifte-faser

Et succesfuldt ejerskifte gennemløber mange faser. Fra personlig afklaring hos ejerlederen til strategi- og forretningsudvikling, værdiansættelse af virksomheden og til efterfølgende forberedelse på livet efter virksomheden. ”Der kan være mange ting at forholde sig til i et ejerskifteforløb. Her skal ejerlederen være i stand til at vurdere, hvor grænsen for egne evner går og så overlade området til eksperter. Det kan være en revisor, advokat eller virksomhedsmægler Men en revisor har god indsigt i forretningen, og derfor kan han hjælpe ejerlederen på vej.”

Autorisation

FSR - danske revisorer sikrer med uddannelse og oplysning, at medlemmerne har de kompetencer, der skal til for at rådgive i ejerskiftesituationer. Men hun opfordrer stadigvæk ejerlederne til at være opmærksom på revisorernes forskelligheder. ”Titlen 'revisor' er ikke kun for dem, der har en godkendt uddannelse. Alle kan kalde sig revisor, men de statsautoriserede og registrerede revisorer har en samlet uddannelse, der giver en dyb faglig indsigt og som kan rådgive i hele ejerskifteforløbet. Derfor skal ejerlederen naturligvis også huske at stille sin revisor kritiske spørgsmål til uddannelse og faglig kunnen, så der ikke opstår misforståelser om forventningerne til rådgivningens dybde og rækkevidde,” siger Sara Sayk.