Ejerlederes kompetencer og viden er ofte så afgørende for deres virksomheders succes og drift, at det er svært for andre at overtage, uden der går ressourcer tabt på den ene eller anden måde. Derfor kan det betale sig at være ude i god tid og få hjælp fra professionelle rådgivere, forklarer Melina Kiwa Søderberg, formand for Foreningen for fremme af Ejerskifte i København og Omegn, FEKO. ”Mange virksomheder med ejerledere er ofte meget afhængige af deres ejerlederes stærke personlighed, viden og kompetencer for at være succesfulde. Det kræver derfor god tid og den rette rådgivning, hvis virksomheden skal overdrages til en ny leder, uden man taber penge,” fortæller Melina Kiwa Søderberg, der til daglig selv hjælper ejerledere med at overdrage lederskabet af deres virksomheder.

God tid sikrer udviklingspotentiale

Til at starte med, kan man nøjes med nogle få indledende manøvre, hvor man danner overblik over, hvad der skal ske, når virksomheden overdrages, vurderer Melina Kiwa Søderberg. ”Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvor lang tid i forvejen man skal gå i gang med at forberede overdragelsen. Men det kan være en fordel for mange virksomheder at få et overblik nogle år forinden, så ejerlederen har god tid til at omstille sig både personligt og professionelt,” siger Melina Kiwa Søderberg.Hvis ejerlederen ikke er ude i god tid, så risikerer han eller hun nemlig, at den værdi og det potentiale, som ligger i virksomheden, ikke bliver realiseret eller i værste fald går tabt. ”Det gælder om at sikre, at virksomhedens udviklingspotentiale ikke forsvinder, når ejelederen stopper En virksomhed rummer jo en masse menneskelige ressourcer og viden, der skal gives videre. Samtidig skal man også sørge for at holde på de vigtigste medarbejdere for fastholde virksomhedens succes, kurs og udvikling. Det er folk, der måske vil ønske at stoppe, hvis man ikke tilgodeser dem i den nye virksomhedskonstruktion,” siger Melina Kiwa Søderberg.

Hav en palette af rådgivere

Da flere områder – f.eks. strategi, HR, pension, jura og økonomi - ved en virksomhedsoverdragelse kræver særlig ekspertise, så vil en enkelt rådgiver sjældent kunne gøre jobbet alene, vurderer Melina Kiwa Søderberg. ”Det er altid godt med nye og friske øjne på virksomhedens værdi. Det at forstå sin egen virksomhed er ikke det samme som, at man kan overdrage den til en anden. Man skal i princippet have en palette af rådgivere og eksperter for at varetage de mange udfordringer. Derfor er mit råd til ejerledere at finde en gruppe af rådgivere, der er vant til at arbejde sammen, og som kan varetage hele spektret af udfordringer ved en overdragelse,” siger Melina Kiwa Søderberg.