Hvad er din virksomheds muligheder?

Sammen med ledelsen kan rådgiveren systematisk gennemgå alle de områder, der har betydning for virksomhedens muligheder for at udvikle sig og tjene penge, både på kort og lang sigt. På den baggrund kan der lægges en ’gameplan’ for virksomhedens fremtid. De særligt vigtige områder er:

It
Ved at optimere arbejdsprocesser og datagrundlag sikrer man, at virksomhedens ’gameplan’ bygger på valide data og høj gennemsigtighed.

Finansiel optimering
Gennemsigtighed i rapporteringen eller i benchmark analyser er afgørende. Tidligt i processen identificeres de områder, der kan have indflydelse på prisen, f.eks.: Hvor mange penge tjener virksomheden, på hvilke produkter og på hvilke kunder?

Vækst
Mulighederne for vækst gennem opkøb skal afdækkes. Ved at klarlægge risici og valuedrivers, gældsstrukturen og mulige synergier bliver der skabt et fundament for en effektiv og struktureret overtagelsesproces.

Forretningsprocesser
Strukturtilpasninger, forbedrede og dokumenterede forretningsprocesser samt optimering af skatte- og afgiftsforhold styrker virksomheden og letter exit-processen.

Exitforberedelse
Arbejdet med at synliggøre virksomhedens kommercielle potentiale skaber en bedre forhandlingsposition, en bedre prissætning og bedre aftalevilkår.