I Danmark er ejerledelse den mest udbredte virksomhedsform, og mange danske ejerledere vil blive afløst af næste generation inden for en overskuelig fremtid. Det fremgår af forskningsrapporten ’Ejerledelse i Danmark’, der blev udgivet af CBS i 2015. I undersøgelsen angav 45 procent af ejerlederne, at et generationsskifte vil ske inden for fem år.

Generationsskiftet skal tages alvorligt

Hvad enten man ejer et aktieselskab, et gods, en mindre familievirksomhed eller noget helt fjerde, må generationsskiftet betragtes som et ønske om, at aktivet skal eksistere mange år ud i fremtiden. Derfor er der god grund til at tage et kommende generationsskifte alvorligt. ”Generationsskiftet skal ende godt for ejerlederen, efterfølgeren og aktivet – også likviditetsmæssigt – og derfor er det nødvendigt at starte i god tid,” fortæller Jan M. Jefting, der som statsautoriseret revisor i firmaet Christensen Kjærulff har mange års rådgivningserfaring i forbindelse med generationsskifte.

Rettidig planlægning giver gevinster

Han mener, at det er en god idé at starte planlægningen senest fire-fem år før generationsskiftet. ”Det er der nogle helt klare fordele ved. For det første giver det tid til at optimere alle de tekniske krav – eksempelvis skatte- og afgiftsmæssig lovgivning – som ejerlederen er underlagt i forbindelse med generationsskiftet. Derved er man godt forberedt, når generationsskiftet finder sted,” siger Jan M. Jefting. ”For det andet, og mindst lige så vigtigt, giver det ejerlederen mulighed for at få bragt alle sine ønsker for fremtiden på banen,” fortsætter han.

Rådgivere er økonomiske læger

Målet med planlægningen er dels at sikre virksomhedens overlevelse på lang sigt, dels at finde den rigtige løsning for både senior og junior. I den forbindelse kan revisoren og andre eksterne rådgivere spille en afgørende rolle. ”Vi betragter rådgiverne som ’den økonomiske læge’ for både den, der overdrager, og den, som modtager,” forklarer Jan M. Jefting.

Ejerlederens ønsker i fokus

På trods af vigtigheden af at komme tidligt i gang med at planlægge et generationsskifte halter mange ejerledere bagefter. I rapporten fra CBS fremgår det, at selv hos de virksomheder, hvor exit-planlægningen er mest presserende, er cirka halvdelen ikke klar til overdragelse. Kommer man ikke i gang med exit-planlægningen i ordentlig tid, og opstår der uhensigtsmæssigheder som eksempelvis dødsfald, kan man ende på meget usikker grund.

”Det er desværre min erfaring, at mange ikke kommer i gang i ordentlig tid. Mange ejerledere anser måske generationsskiftet som et uoverskueligt projekt på grund af de mange krav fra omverdenen. Derfor er det vigtigt at understrege, at planlægningen også kan være en positiv oplevelse i og med, at ejerlederen kan få formuleret og ført alle sine ønsker ud i livet,” siger Jan M. Jefting.