• Den ledelsesstuderende
  • Den færdiguddannede leder
Jacob Willer Tryde, studerende Executive MBA

Styrket troværdighed som stærk leder

Evnen til at afkode en forretningssituation, træffe den rigtige beslutning, have overblik og være mere sikker på hånden er væsentlige kompetencer CEO & industriel designer Jacob Willer Tryde allerede har tilegnet sig på andet semester af en Executive MBA lederuddannelse.

I 2010 stiftede den nu 40-årige iværksætter sammen med en partner virksomheden AT Lighting Aps. ”Med min kreative baggrund havde jeg intet lært om bl.a. økonomi, forretning eller jura. Discipliner, det er nødvendigt at mestre som ejerleder. Vi havde skabt et produkt, fået det patenteret, men manglede de rette værktøjer til at få det af sted ud på markedet.” Den generelle forretningsforståelse, Jacob Willer Tryde nu kan bryste sig af, har vendt op og ned på måden virksomheden arbejder med et nyt produkt på. ”Vi har flere projekter i gang. I dag og fremover vil vi først analysere markedet og derefter skabe produktet. Sådan var det ikke tidligere. Men det giver os lige så stor faglig glæde at designe direkte til markedet, og vores markedsmæssige forberedelse er blevet langt bedre.” Samspillet med studiekollegerne bidrager også til ny viden og indsigt. ”Det er lærerigt at høre flere menneskers forskellige vinkler på samme sag. Jeg får derigennem en større forståelse for hvad jeg møder, når jeg skal ud i byen og præsentere et nyt produkt.”

Klar ledelsesstil

Jacob Willer Tryde vil til enhver tid anbefale iværksættere og ledere - f.eks. i forbindelse med et ejer- eller generationsskifte - at gennemføre en Executive MBA-uddannelse. Han fremhæver flere store gevinster: ”Som iværksætter får man som sagt en bredere og dybere forståelse for forretningsverdenen, samtidig med at uddannelsen giver mulighed for ansættelse i andre firmaer, hvis man eventuelt lukker eller sælger sit eget firma. Vi lærer vigtigheden af at en virksomhed bygger på en god organisation, hvor man som leder har blik for at placere sine medarbejdere på de rette pladser. Det er vores drøm på et tidspunkt at kunne ansætte nye folk. Da er det altafgørende, at vi som ejerledere har en klar ledelsesstil, at vi kan vælge retning for virksomheden, forklare målet og motivere medarbejderne til at gå den vej. Alle disse nye kompetencer vil ifølge Jacob Willer Tryde skabe værdi for AT Lighting Aps og virksomhedens fremtid. ”Vi får styrket vores troværdighed i forhold til vores samarbejdspartnere. Og vi bliver i stand til at forklare vores budskab tydeligere. Hele den palet af ny viden, indsigt og værktøjer vil også skabe grobund for vækst og nye tiltag senere hen.”

AF METTE FENSBO

Amit Luthra, dimittend Executive MBA

Executive MBA banede vejen for succes-firma

For 33-årige Amit Luthra gjorde Executive MBA-uddannelsen ham ikke blot til en bedre leder, men gav ham også modet og værktøjerne til at blive en succesfuld iværksætter.

Med sine indiske rødder og erhvervserfaring fra landet, lå tanken om at starte en forretning, der kunne hjælpe danske virksomheder med at vinde markedsandele i Indien ikke fjernt for den MBA-uddannede civilingeniør Amit Luthra. Allerede som 21-årig stiftede han sin første virksomhed. Først efter at have gennemført en Executive MBA - Master in Management of Technology (MMT), blev hans succesfulde virksomhed ’Intellishore’ en realitet. ”I foråret 2011 afholdte Computerworld en konkurrence, hvor den bedste forretningsidé kunne vinde et stipendium på 250.000 kroner til påbegyndelsen af en Executive MBA (eMBA, red.). I forbindelse med konkurrencen, præsenterede jeg en idé til en virksomhed, der opererer med grænsefladerne mellem Danmark og Indien”, fortæller Amit Luthra. Den idé blev velmodtaget, og han blev efterfølgende kåret som vinder af konkurrencen. Få måneder senere påbegyndte Amit Luthra uddannelsen, som skulle vise sig at være springbrættet som han havde brug for, i forhold til at kunne realisere sin virksomhedsidé. ”Uddannelsen omfatter blandt andet anvendelse af modeller og værktøjer på virksomheder og/eller forretningsidéer. Ved udarbejdelse af de obligatoriske eMBA-opgaver, var der lejlighed til at videreudvikle Intellishores forretningskoncept. Da jeg afsluttede min eMBA i sommeren 2013, var Intellishore allerede under fuld opstart”, fortæller han.

Professionel problemknuser

Novozymes, Microsoft og Maersk Line er nogle af de virksomheder, der benytter sig af Intellishores ydelser med henblik på at optimere deres aktiviteter i Indien. Det bringer en lang række professionelle udfordringer med sig, som Amit Luthra føler sig vel rustet til at løse på grund af sin professionelle baggrund. ”Noget af det, jeg har fået mest glæde af fra min Executive MBA, er en metode til at anskue og løse problemer på. I forbindelse med mit arbejde støder jeg tit på komplekse problemstillinger i en global kontekst, som kan virke uoverskuelige ved første øjekast. Ved at nedbryde problemerne, og overkomme udfordringerne som de dukker op, bliver det pludselig mere håndgribeligt”, forklarer han. Uddannelsen har også givet Amit Luthra et omfattende netværk med erhvervsledere på tværs af forskellige brancher. ”Det forekommer, at jeg tager kontakt til mine tidligere eMBA medstuderende for at sparre på visse områder. Det er en stor gevinst ved uddannelsen, at man bliver en del af et professionelt netværk, der ellers kunne tage årtier at opbygge”.

AF SIMON HOFFMANN PETERSEN