• Ledelse
  • Bestyrelse

Claes Nielsen Partner, Signium International

Hvorfor er det vigtigt, at reflektere over, om ejeren er den rette leder?

Mange ejerledere har arbejdet sig op fra bunden. Velmente råd er strømmet ind fra siden, men kvaliteten har været tvivlsom. I en sådan situation er man afhængig af egen dømmekraft. Derfor har de ofte tillært sig at tage alle beslutninger selv. Men moderne ledelse er samarbejde. Derfor bør både den gamle og den nye ejer reflektere over, om de i virkeligheden brænder for ledelse, eller om de i virkeligheden brænder mere for specialet, der ligger til grund for virksomhedens eksistens. Derfor er det vigtigt at overveje om en anden bør stå for driften.

Hvad betyder ledelsen for virksomhedens drift og fremtid?

Ledelsen i en virksomhed er altafgørende. Fremtiden skal tegnes af ledelsen, og ledelsen skal formå at få alle med på vognen i en motiverende atmosfære. Valget af den bedste leder er den uden sammenligning vigtigste beslutning i et generationsskifte. I et generationsskifte bør man lede efter en lederprofil, der passer til virksomhedens fremtidige krav. Disse kriterier kan opstilles gennem en systematisk analyse. Profilkravene bør være fremadrettede og afspejle virksomhedens fremtidige udfordringer.

Hvordan sikrer man sig, at man har den helt rigtige leder til virksomheden?

At finde den rette leder til en virksomhed i forandring er et speciale og et håndværk. At lede i ”netværket” er en dårlig ide. Derved gøres bekendtskabet nemlig til det vigtigste kriterium i rekrutteringen. Via en professionelt udført search-proces er man i stand til ud fra den besluttede profil at søge bredt ud fra faglige kompetencer og erfaring for siden hen at indsnævre feltet af kandidater ud fra personlige kompetencer.

Helle Sofie Kaspersen Partner, Pluss Leadership A/S

Hvorfor er det vigtigt overhovedet at have en bestyrelse?

En reel bestyrelse kan udfordre og hjælpe ejerlederen eller direktøren med at sætte den strategiske retning for virksomheden. De kan og skal udfordre på, om ejerlederen fortsat er den rette ejer og give den nødvendige sparring om salg eller generationsskifte af virksomheden. Alt for mange mindre virksomheder har fortsat ”familie-bestyrelser”, som bærer præg af at være mere kaffeklubber end reelle værdiskabere, og hvor de personlige relationer kan gøre det svært at få taget fat om roden på udfordringerne.

Hvorfor er det vigtigt at reflektere over sin bestyrelses kompetencer løbende med virksomhedens udvikling?

Virksomheden udvikler sig hele tiden. Det, der er prioriteringen i dag, er ikke nødvendigvis morgendagens prioritering. Bestyrelsens kompetencer skal matche de strategiske initiativer, som den har defineret, for at bestyrelsen i videst muligt omfang kan agere som sparringspartner og rådgiver for direktionen. Det betyder ikke, at man nødvendigvis skal udskifte alle bestyrelsesmedlemmer hvert år – men det bør overvejes hvert år, om de rette kompetencer er til stede.

Hvordan finder man ud af om ens bestyrelse besidder de rette kompetencer og erfaring i forhold til virksomhedens mål?

Når virksomhedens strategi er fastlagt, bør ejerne, ideelt set sammen med bestyrelsen, drøfte, hvilke kompetencer der skal til, for at strategien kan implementeres. Og derefter bør de vurdere, om de kompetencer er til stede – både faglige og personlige. Den vurdering kan f.eks. ske ved selv-evaluering af bestyrelsen med efterfølgende drøftelse. Drøftelsen vil give alle medlemmer indsigt i hinandens kompetencer, så disse nemmere kan komme i spil i bestyrelsesarbejdet – og eventuelle huller fyldes ud.