Af Mads Lebech, adm. direktør, Industriens Fond

Men også når det går ned ad bakke, og skuden skal vendes. Ejerlederne er deres virksomheder – både på godt og ondt. For det er en krævende og skrøbelig situation, og meget afhænger af ejerlederen. Krævende, fordi hun eller han ofte er dybt involveret i forretningen, og skrøbelig, fordi virksomhedens ve og vel er tæt forbundet til ejerlederens ditto.

Mere viden om ejerlederne

Og det handler ikke kun om salgsmålsætninger, excel-ark og årsregnskaber. Det handler også om psykologi, helbred, tidsforbrug, ledelsesstil, fremtidsplaner og livet ved siden af virksomheden. Da Industriens Fond tog initiativ til at etablere Center for Ejerledede Virksomheder i 2014, var det blandt andet for at skabe mere viden om ejerlederne og deres virksomheder. Både i forhold til virksomhedernes plads og rolle i det danske samfund, men også i forhold til at styrke den enkelte ejerleders ageren.

Skrøbeligheden ved ejerledelse

I centeret arbejdes der således med temaer som ejerskab, ledelse og strategi, men også med den skrøbelighed, ejerlederen repræsenterer. Der er mange forskellige ting at tage fat i, og som sædvanligt går ejerlederen forrest og spiller en nøglerolle, hvis virksomhederne skal klare sig og vokse. For os andre gælder det om at hjælpe til, hvor vi kan.