Ejeren er kulturbærer og hjernen med kernekompetencerne. En køber vil se på virksomhedens værdi uden ejeren, og hvor let det er at kompensere for ejerens netværk og kompetencer.

  1. Skab motivation blandt medarbejderne for virksomhedens transformation ved at skabe fælles forståelse for virksomhedens DNA og udviklingsmuligheder.
  2. Igangsæt en delegeringsproces, hvor ansvar overdrages til medarbejderne, så ejerens eksekveringsevne flyttes ned i organisationen.
  3. Ejeren skal turde give slip, og medarbejderne skal turde lære af deres fejl.
  4. Sideløbende gennemføres nødvendige strategiprocesser og der opbygges strukturelle rammer med ledelsesmæssige redskaber og kompetencer
  5. Brug ekstern professionel hjælp, der kan guide ejer og nøglepersoner gennem forandringsprocessen.