Generationsskift i to faser

Brian Knudsen er i øjeblikket i gang med at overtage familievirksomheden Fårup Betonindustri A/S efter sin far, og han fortæller, at de foretager generationsskiftet i to skridt. ”Det sværeste har egentlig været at sætte en dato på, hvornår det skulle ske, men da den beslutning var taget, valgte vi at dele selve processen op i to dele. Vi startede med, at jeg formelt indtog direktørkontoret, og min far gik på pension, og næste skridt, som vi er i gang med nu, er så at få alt det økonomiske og juridiske på plads,” siger Brian Knudsen og tilføjer, at hans far således stadig er hovedaktionær, og derudover er tiltrådt som bestyrelsesformand.

Hvad skal der ske i værste fald?

I forbindelse med anden del af generationsskiftet, det juridiske og økonomiske, har virksomheden indhentet advokatbistand, og det har været en fordel på en række punkter. ”De kom simpelthen med forslag til, hvordan vi kom mest smertefrit igennem processen. Og så har vi også brugt lidt tid på at tage de sorte briller på og f.eks. sige: Hvad sker der, hvis jeg bliver skilt? Hvis mine forældre dør, inden vi får overdraget det hele? Det har vi brugt tid på, for jeg har jo også ansvaret for 85 mand, så hvis jeg rammer et træ på vej hjem, hvad sker der så med de 85 mand herude? Det er vigtigt at have styr på.” Derudover har advokaterne hjulpet med bud på de forskellige virksomhedskonstellationer, man kan lave, bl.a. mht. skat, for som Brian Knudsen siger ”er det jo desværre ikke længere sådan, at ældste søn bare arver gården.”