I 2014 solgte Jens sin sidste andel af et større konsulentfirma – en virksomhed, han selv var med til at etablere. Salget efterlod ham med en betragtelig formue, som skulle investeres for at sikre likviditet i familieøkonomien med den faste lønindtægt borte.

Formuebevarende investering

Fordi Jens nu primært lever af kapitalindkomst og ikke fast løn, er det vigtig med en formuebevarende investeringsstrategi, hvor risikoen er lav og afkastet stabilt. I begyndelsen af nullerne anvendte Jens banken som rådgiver, men erfaringerne herfra var ikke positive.

”Jeg følte, at jeg dengang fik dårlig rådgivning af bankerne. I stedet for anbefalinger om at sprede investeringer ud på flere sektorer, blev jeg meget ensporet rådet til udelukkende at investere i IT-papirer, og det betød store tab for mig. I banken er medarbejderne primært sælgere, og rådgiverne har et incitament til at handle særlige papirer, de får provision for. Jeg prøvede efterfølgende selv at investere, denne gang med en noget bredere portefølje , men tabte atter en del penge omkring finanskrisen. Så sagde jeg stop,” fortæller han.

Jeg følte, at jeg dengang fik dårlig rådgivning af bankerne. I stedet for anbefalinger om at sprede investeringer ud på flere sektorer, blev jeg meget ensporet rådet til udelukkende at investere i IT-papirer, og det betød store tab for mig.

Investeringsrådgivning

Jens valgte at tage kontakt til en investeringsrådgiver for at sikre, at pengene forrentede sig stabilt og langsigtet. Det var ikke væsentligt, om afkastet var seks eller otte procent, men han havde brug for en sikkerhed om, at formuen eksisterede hans tid ud.

”Personerne bag rådgivningen og deres kompetencer var alfa og omega for mig. Det gjorde specielt indtryk på mig, at mine investeringsrådgivere selv investerede i de samme papirer, som de investerede i for kunderne. Det betød, at vi var i samme båd med fælles succeskriterier for investeringerne og samme risiko.”

Vished om god formueforvaltning

”Det er angstprovokerende at overdrage ansvaret af sin formue til anden part, og jeg havde fuldmagtdokumentet liggende i skuffen i tre måneder, før jeg skrev under. Da underskriften var sat, fik jeg mere ro i sindet, end jeg havde, mens jeg selv og banken forvaltede pengene. Der gik et par år med investeringsrådgivningen, før jeg kunne slappe helt af og stole på, at mine penge forvaltedes professionelt og efter bedste evne. Helt bekymringsfrit bliver det vel aldrig, når man lægger mange æg i én kurv, men jeg ved, at de er i gode hænder, og kan til enhver tid trække mig ud af aftalen,” siger Jens, hvis formue er blevet forvaltet af investeringsrådgivere siden 2009.

Investeringsrådgiveren startede med at rydde godt op i depotet, mens Jens fulgte med gennem månedsrapporter. Jens fremhæver gennemsigtighed som vigtigt parameter for tryghed omkring rådgivningen, da man skal have overblik over aktivernes værdi. I dag følger Jens med i investeringerne på sidelinjen og mødes blot en gang årligt med rådgiveren.

Jeg har ikke noget imod, at hvis jeg tjener 100 kroner, skal de have fem. Desuden er der et lille grundbeløb, men det betyder, at de arbejder for at få min formue til at vokse.

Omkostninger

Hos den uvildige investeringsrådgiver betaler man et lille grundbeløb, men også fem procent i provision af værditilvæksten.

”Jeg har ikke noget imod, at hvis jeg tjener 100 kroner, skal de have fem. Desuden er der et lille grundbeløb, men det betyder, at de arbejder for at få min formue til at vokse. Man skal vænne sig til, at når aktiemarkederne slår med halen, så kan man pludselig miste mange penge, men man kan jo også vinde. Jeg har lært, at man bare skal tage det helt roligt. Jeg har en dygtig investeringsrådgiver, som forvalter min formue godt,” understreger Jens.

Omkostningerne ved formueforvaltning via banken er generelt meget høje i forhold til det afkast, som kunderne opnår. Det er vigtigt, at man som kunde forstår, at man ikke er en professionel modpart, og at man derfor ikke skal forvente, at man er et sted i den finansielle sektors fødekæde, hvor man står først i rækken. Betingelserne og priserne er ofte dårlige, og derfor er det vigtigt, at man har en uvildig formueforvalter som kan varetage ens interesser - også når det angår omkostninger. Derved kombineres gennemsigtighed, omkostninger og interessefællesskab.