I 2010 stiftede den nu 40-årige iværksætter sammen med en partner virksomheden AT Lighting Aps. ”Med min kreative baggrund havde jeg intet lært om bl.a. økonomi, forretning eller jura. Discipliner, det er nødvendigt at mestre som ejerleder. Vi havde skabt et produkt, fået det patenteret, men manglede de rette værktøjer til at få det af sted ud på markedet.” Den generelle forretningsforståelse, Jacob Willer Tryde nu kan bryste sig af, har vendt op og ned på måden virksomheden arbejder med et nyt produkt på.

Flere vinkler, størrer forståelse

”Vi har flere projekter i gang. I dag og fremover vil vi først analysere markedet og derefter skabe produktet. Sådan var det ikke tidligere. Men det giver os lige så stor faglig glæde at designe direkte til markedet, og vores markedsmæssige forberedelse er blevet langt bedre.” Samspillet med studiekollegerne bidrager også til ny viden og indsigt. ”Det er lærerigt at høre flere menneskers forskellige vinkler på samme sag. Jeg får derigennem en større forståelse for hvad jeg møder, når jeg skal ud i byen og præsentere et nyt produkt.”

Klar ledelsesstil

Jacob Willer Tryde vil til enhver tid anbefale iværksættere og ledere - f.eks. i forbindelse med et ejer- eller generationsskifte - at gennemføre en Executive MBA-uddannelse. Han fremhæver flere store gevinster: ”Som iværksætter får man som sagt en bredere og dybere forståelse for forretningsverdenen, samtidig med at uddannelsen giver mulighed for ansættelse i andre firmaer, hvis man eventuelt lukker eller sælger sit eget firma. Vi lærer vigtigheden af at en virksomhed bygger på en god organisation, hvor man som leder har blik for at placere sine medarbejdere på de rette pladser.

Drømmen som ejerleder

Det er vores drøm på et tidspunkt at kunne ansætte nye folk. Da er det altafgørende, at vi som ejerledere har en klar ledelsesstil, at vi kan vælge retning for virksomheden, forklare målet og motivere medarbejderne til at gå den vej. Alle disse nye kompetencer vil ifølge Jacob Willer Tryde skabe værdi for AT Lighting Aps og virksomhedens fremtid. ”Vi får styrket vores troværdighed i forhold til vores samarbejdspartnere. Og vi bliver i stand til at forklare vores budskab tydeligere. Hele den palet af ny viden, indsigt og værktøjer vil også skabe grobund for vækst og nye tiltag senere hen.”