Netop den erkendelse gjorde virksomheden Dansklærerforeningens Hus A/S, der med kommunalreformen i 2007 kunne se ind i en fremtid med store ændringer i både forretningsprocesser og produkttyper i forhold til virksomhedens kunder og ejere: den danske undervisningssektor og dansklærerne. Bestyrelsesformand i Dansklærerforeningens Hus, der er Dansklærerforeningens forretningsmæssige organ, Jens Raahauge konstaterede derfor, at virksomhedens måtte foretage et strategiskifte: ”Kommunalreformen og digitaliseringen generelt gjorde, at vi skulle udvikle en ny strategi og i den proces blev vi enige om at styrke kompetencerne i bestyrelsen så de modsvarer de nye krav i omverden,” siger Jens Raahauge, der ansatte Board Innovators, en ekstern konsulentvirksomhed, der skulle hjælpe med at evaluere hvilke kompetencer, som fremadrettet skulle være repræsenteret i bestyrelsen for at understøtte strategien bedst muligt. For virksomheder, der udfordres af eksterne forandringer eller ejer og generationsskifte vil sparring fra en optimalt sammensat bestyrelse betyde forskellen mellem strategisk succes eller fiasko. Dansklærerforeningens Hus ville sikre sig, at direktionen kunne få det bedst mulige forretningsmæssige modspil fra bestyrelsen: ”Vi havde brug for nye kompetencer, fordi vores kunders indkøbsmetoder blev professionaliseret gennem større indkøbsenheder i kommunerne og reformen krævede, at produkterne skulle justeres men stadig understøtte Dansklærerforeningens medlemmers faglige krav.” Siger Jens Raahauge.

Stærke kandidater

Dansklærerforeningens Hus fik i samarbejde med Board Innovators konkretiseret sammenspillet mellem det forretningsmæssige fokus, bestyrelseskompetencer og de særlige værdier, som den foreningsejede virksomhed bygger på i forhold til at repræsentere dansklærer i skolesystemet: ”På baggrund af strategigrundlaget og kompetencebehov fik vi præsenteret flere meget dygtige bestyrelseskandidater. Vi valgte to bestyrelsesmedlemmer med erfaring indenfor foreningsdrevet virksomhed og off entlige indkøb,” siger Jens Raahauge og understreger, at den grundige bestyrelsesevaluering gjorde usikkerheder til potentialer, idet rådgivningen ikke bare fokuserede på faglige aspekter, men også Dansklærerforeningens værdigrundlag samt den personlige kemi mellem de siddende og de nye bestyrelsesmedlemmer. Jens Raahauge vurderer, at virksomheden - med den nye bestyrelsessammensætning - har klaret sig godt i gennem forandringerne og et marked som generelt har været nedadgående: ”Bestyrelsesrådgivningen gjorde udvælgelsesprocessen professionel og gav os adgang til et netværk med stærke kandidater at tale med. Vi fik ændret virksomhedens strategiske fokus og bedre muligheder for værdiskabende tilsyn”, fortæller Jens Raahauge afslutningsvis.