”Vi understøtter vores virksomheder og deres realisering af forretningsplanen"

Da den nystartede virksomhed Polaris Private Equity (PPE) i 1998 slog dørene op som investeringsselskab, var det med ambitionen om at arbejde med mindre og mellemstore virksomheder i Danmark, og senere Sverige. Med fokus på virksomheder med et stærkt udviklingspotentiale, og en omsætning på mellem 200 mio. og 1,5 mia. danske kroner, har PPE opnået gode resultater, ved brug af deres samlede erfaringer og senest med hjælp fra en digital model, til at give optimale strategi- og ledelsesværktøjer, til de virksomheder som PPE køber, med henblik på at støtte dem i at blive både større og endnu bedre til det de gør.

”Vi understøtter vores virksomheder og deres realisering af forretningsplanen med vores Polaris Excellence Model, der består af en digital værktøjskasse og best practices inden for områder som vækst, salgseffektivitet, prissætning, arbejdskapital, indkøb og effektivisering. Selve modellen er tilgængelig på en cloud-baseret digital portal, der giver en fælles ramme og netværk. Det er et fuldt værk, som virksomhederne i vores portefølje kommer med i, og både ledende medarbejdere og bestyrelse får adgang til portalen,” siger Jan Johan Kühl, Managing Partner i Polaris

Synergi som i en koncern - men uden ulemperne

Som de fleste nye systemer, skal de være let tilgængelige og enkle at anvende for at få succes, så PPE har også gjort deres model til en app, som kan tilgås fra f.eks. iPad. På den måde har selskaber, bestyrelser og ledelse let adgang til den digitale værktøjskasse. Her kan de finde best practices og får adgang til kontaktdetaljer på eksperter og konsulenter. Det har vist sig at være en populær ide og der er allerede over 100 brugere af portalen.

”Filosofien bag Polaris Excellence-modellen er at give noget til virksomhederne, som de muligvis ville have fået, hvis de var del af en større koncern, men uden at begrænse deres beslutningskraft og selvstændighed. Foruden værktøjskassen afholdes der fire workshops årligt for alle vores selskaber, hvor de enkelte Polaris Excellence Model-emner tages op. Her får selskaberne mulighed for at få ny inspiration og netværke. Vi åbner grundlæggende op for, at virksomhederne kan lære af hinanden og af andre ledende virksomheder,” forklarer Jan Johan Kühl.

Smidig due diligence i M&A-transaktioner

Grundlaget for et succesfuldt opkøb kan blandt andet sikres som de gør hos PPE, hvor de lægger vægt på at finde to-tre industrielle rådgivere, der kan hjælpe dem med at forstå og vurdere virksomheden inden opkøbet. De kommer så også typisk med i virksomhedens bestyrelse efterfølgende - en af dem som formand og den partneransvarlige for investeringen kommer ind som menigt medlem.

Sammen med ledelsen og de industrielle rådgivere udarbejdes en fælles forretningsplan for virksomhedens fremtidige vækst. Den konstruktion sikrer et tæt samarbejde mellem bestyrelsesformanden, teamet fra Polaris med partner og investment manager samt CEO og CFO i virksomheden. Samarbejdet i den treenighed styrkes med online-værktøjet, som på opbyggelig vis forbereder den senere due diligence.

"Inden vi køber en virksomhed, finder vi to-tre industrielle rådgivere, der kan hjælpe os med at forstå og vurdere virksomheden, og de kommer typisk med i virksomhedens bestyrelse efterfølgende - en af dem som formand."

”Vores informationsopsamling helt fra starten gør, at vi automatisk bygger en informationsmængde op, så vi i løbet af vores ejer periode, på typisk 5-7 år, får en databank med materiale, som vi kan flytte ind i relevante datarum. Det er en klar fordel i forbindelse med vores exit og salgsprocessen, der ellers kan være ret tung og det er her brugen af vores model virkelig kommer til sin rette og gør det mere smidigt,” siger Jan Johan Kühl.