Den gode nyhed er, at SMV’erne har et stort uudnyttet vækstpotentiale, og at det ofte ligger skjult i virksomhedens forretningsmodel - lige for næsen af dem. For eksempel er der på kundesiden ofte muligheder for, at kunderne kunne bruge mere af det samme eller bruge ens ydelser bedre. Med simple initiativer kan organisationen understøtte disse muligheder ude hos kunden, og virksomheden skabe betydelige pengestrømme.

Vækstpotentialet forbliver ofte uudnyttet

Den dårlige nyhed er dog, at mange ejerledere har svært ved at få nøglen sat rigtig i tændingen, og foden trykket ned på speederen. Det skyldes ofte, at der er for lidt fokus på ledelse og organisation, forretningsmodel og værdiskabelse. De tre elementer er forbundne kar og et stærkt fokus på dem har væsentlig betydning for, om vækstpotentialet identificeres og realiseres.

Det er nogle af de foreløbige resultater af Vidensforums vækstmodelprojekt (Center for SMV, PWC og Nykredit), hvor 30 SMV’er gennemgår et 4-årigt udviklings- og læringsforløb.

Ejerledernes blinde vinkler

Projektet viser, at mange ejerledere har blinde vinkler i forhold til f.eks. deres forretningsmodel. De ved f.eks. ofte ikke, hvad der adskiller dem fra konkurrenterne, ud over prisen. At kende sit værditilbud er helt afgørende for at kunne vokse.

Ejerledere skal en tur op i helikopteren, men i stedet drukner de ofte i daglig drift, og det lider strategi og forretningsudvikling under. De savner sparring og måske også ledelsesværktøjer. Og det er ikke kun væksten, de risikerer at gå glip af.

SMV’ernes forretningsmodeller er under pres fra omverdenen, hvor forandringstempoet er højt. Ingen flyver under radaren. Presset kommer fra alle sider: nye trends og tendenser, branchekræfter, markedskræfter, makroøkonomiske kræfter  og et konstant fokus på pris. Fokus på og forståelse af forandringerne i forretningsmiljøet og deres betydning for forretningsmodellens værditilbud kan have afgørende betydning for, om virksomheden ”vinder eller forsvinder”.

Hjælpen er nær – få en professionel bestyrelse

Vores undersøgelser viser, at en professionel bestyrelse bidrager til f.eks. et øget fokus på strategi og forretningsudvikling (Neville/Nykredit: Ejerlederanalysen 2010 & 2014). En bestyrelse kan tilføre nogle af de kompetencer, virksomheden mangler, f.eks. indenfor strategi, salg og marketing, eksport, organisation, osv., men også – og måske vigtigst af alt - kan  den være en ledelsesmæssig og strategisk sparringpartner for ejerlederen. Og det har ofte stor betydning.

I Vidensforums vækstmodelprojekt nævner ejerlederne, at det, der for alvor har rykket, har været de indlagte ”time outs” i forløbet. Tidslommer, hvor ejerlederen har fået personlig sparring på virksomhedens forretningsmodel og værdiskabelse og hans/hendes egen ledelsesform og indretning af organisationen. Det kan den rigtige bestyrelse være med til at give dig smvbestyrelse.au.dk.

Men mister jeg ikke kontrollen?

Og så lige den der med at miste kontrollen. Ejerlederen ejer og driver virksomheden og kan derfor afsætte bestyrelsen når som helst, hvis han/hun ikke er tilfreds. Men overvejer man at få en bestyrelse, skal det være fordi, man faktisk ønsker at få tilført kompetencer og viden. Vil man ikke lytte og ikke lære, så er bestyrelsen spild af penge. Og ofte er ejerlederens personprofil ikke af den mest lyttende slags – så det kræver lidt øvelse.

Læs mere om Vidensforums vækstmodelprojektet og Center for Små og Mellemstore Virksomheder på smv.au.dk. Her finder du også en folder, som præsenterer betydningen af at have fokus på ledelse og organisation, forretningsmodel og værdiskabelse.